"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-27

Ny teknik hjälper synskadade att ”se känslor”

NYHET Utan synförmåga är det omöjligt att tolka ansiktsuttryck, eller? Inte längre. Shafiq ur Réhman, Umeå universitet, presenterar i sin doktorsavhandling en ny teknik – en punktskrift för känslor.– Den ger nya möjligheter till social interaktion för synskadade, säger han.

Avsaknad av syn leder till många begränsningar i en människas vardag. Mest uppenbar är kanske svårigheten att navigera, men små detaljer som seende människor tar för givna går också förlorade. Ett exempel på detta är förmågan att kunna uppfatta en persons ansiktsuttryck och kroppsspråk under en konversation. Sådana synintryck ger viktig information om de känslor som omgivande personer vill förmedla och de behövs för att underlätta kommunikationen. Ett leende kan till exempel visa att personen i fråga är glad, nöjd eller lättad. Att inte kunna se ansiktsuttryck kan därför skapa hinder för sociala interaktioner.
– Blinda personer kompenserar för utebliven information med hjälp av andra sinnen, såsom ljud. Men det är svårt att förstå komplexa känslor enbart genom att tolka en röst, säger Shafiq ur Réhman.

Han har i sitt avhandlingsarbete gett sig i kast med en stor utmaning: att ge synskadade möjligheter att "se" andras känslor. Forskargruppen har utvecklat en ny teknik baserad på en vanlig webbkamera, en hårdvara - liten som ett mynt - och en taktil känselanordning som fästs på huden. Tekniken innebär att synskadade omedelbart kan tolka mänskliga känslor. – De visuella intrycken från kameran översätts av hårdvaran till avancerade vibrerande mönster, som den synskadade läser av på sin hud. Olika vibrationer betyder olika saker och den synskadade kan på så sätt få dynamisk information om vilken sorts känslor som en person ger uttryck för och hur intensiva känslorna är, förklarar han.
Det första steget för en användare är att lära sig mönster för de olika ansiktsuttrycken. Detta görs genom att användaren känner hur uttrycken tolkas som vibrationer genom att själva göra uttrycken framför en kamera som översätter känslorna till vibrationer. I denna inlärningsfas är den taktila anordningen monterad på stolsryggen. När den synskadade ska interagera med andra människor kan han eller hon istället fästa ett taktilt band runt underarmen.

Forskningens tyngdpunkt har varit att karaktärisera de olika känslorna och hitta sätt att presentera dem genom vibrationer. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet.

Forskargruppens avknoppningsföretag Videoakt AB har beviljats ett patent för tekniken, som snart kommer att finnas tillgänglig som en produkt på den öppna marknaden. Att kunna ge taktil återkoppling är intressant som ett framtida kommunikationsverktyg, även för seende människor.
– Vi har framgångsrikt visat hur tekniken kan användas i mobiltelefoner för att ge taktil återkoppling av livesända fotbollsmatcher och för att återge mänskliga känslor med hjälp av vibrationer. På detta sätt kan vi förstärka användarens upplevelser, säger Shafiq ur Réhman.

Onsdagen den 28 april försvarar Shafiq ur Réhman, institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Expressing Emotions through Vibration. Disputationen kommer att äga rum klockan 9.00 i N300, Naturvetarhuset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är professor Xiaoyi Jiang, universitetet i Münster, Tyskland.

Doktorsavhandlingen är e-publicerad:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-32990

För ytterligare information, kontakta gärna:

Shafiq ur Réhman Telefon: 090-7869373
E-post: shafiq.urrehman@tfe.umu.se

Redaktör: Karin Wikman