"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-21

Ny interaktiv utställning om CRISPR-Cas9 på Curiosum

NYHET De senaste två åren har Curiosum samarbetat med studenter från Design-Build-Test-kursen vid Umeå universitet för att skapa en interaktiv utställning om gensaxen. Besökare på Curiosum kan nu testa prototypen av CRISPR-Cas9-spelet som fått namnet "Klipp och CRISPR-a”.

Text: Gabrielle Beans

– Vi prioriterar taktila upplevelser och inspiration framför statisk visning av information och därför måste vi tänka kreativt på sätt att förmedla vetenskapliga upptäckter och inspiration genom praktiska aktiviteter. Detta kräver ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, vilket är perfekt anpassat till formatet för Design-Build-Test-kursen. Vi lär oss alla tillsammans och gör förhoppningsvis nya utställningar som Curiosums publik också kan njuta och lära av!, säger Gabrielle Beans, innehållsutvecklare på Curiosum och produktägare för spelprojektet för genredigering.

Kursen Design-Build-Test vid Umeå universitet är utmanande men rolig eftersom ingenjörsstudenter arbetar med utmanande projekt mot ett gemensamt mål. De har utrymme att tänka kreativt och lära sig kritiska färdigheter i planering, lagarbete och problemlösning. Under höstterminen 2021 arbetade teamen i snabba sprints för att nå de mål som forsknings- och industripartners satt upp.

År 2020 fick forskarna Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna Nobelpriset i kemi för deras upptäckt av tillämpningarna av CRISPR-Cas9 för att modifiera gener med hög precision. Detta var en avgörande upptäckt och, eftersom Emmanuelle Charpentier forskade vid Umeå universitet under tiden för upptäckten, av stor betydelse för det lokala samhället. Men hur många i Umeå förstår hur CRISPR fungerar?

Att förklara komplexa genetiska koncept för barn kan vara komplicerat och Curiosum satsade därför på att skapa ett spel som inte bara kunde hjälpa till att förstå verktyget CRISPR-Cas9, utan också var roligt och interaktivt.

Curiosum deltog som part i Design-Build-Test-kursen för första gången 2020 med en CRISPR-genredigerande spelprototyp. I det här spelet designar du en komponent i verktyget CRISPR-CAS9, ett guide-RNA, med hjälp av färgglada block, för att lösa ett genredigeringspussel och ändra ett träds färg på bladen.

Under 2021 arbetade en ny grupp studenter med att förbättra spelet och göra det tillräckligt robust för att Curiosum skulle göra det tillgängligt för besökare. I Curiosum Makerspace fördjupade sig studenterna i digital tillverkning och skapade prototyper med hjälp av 3D-skrivare, laserskärning, elektronik och datorprogrammering. De övade också sin vetenskapliga kommunikationsförmåga, arbetade med texter och prototypdesign med feedback från barn i målgrupperna.

– Det har varit ett fantastiskt kul projekt, allt från att designa prototypen till att bygga den. Att ha tillgång till Curiosum Makerspace var en viktig pusselbit som gjorde det möjligt att fixa klart allt inom kursens tidsgräns”, säger Andreas Nenner, ingenjörsstudent på 2021 års Design-Bygg-Testkurs.

Slutresultatet, ”Klipp och CRISPR-a”, är en snygg, interaktiv utställning i en träram med en pekskärmsdator och färgade block som fäster och lossnar med hjälp av magneter. Det digitala spelet skildrar en forskare, inspirerad av Nobelpristagaren Emmanuelle Charpentier, som berättar om hur CRISPR fungerar och ber dig byta bladen på ett träd till en annan färg.

Du placerar färgade nukleotidblock över en serie sensorer för att matcha en DNA-sekvens som visas på en skärm, och "designar" ett CRISPR-Cas9 guide-RNA. Verktyget klipper vilt-DNA på rätt plats och byter ut ett träds blad. Du måste prova själv för att se vad som händer med trädet när du lyckas – eller misslyckas!

Information om projektet:

"Klipp och CRISPR-a” – Ett interaktivt genredigeringsspel på Curiosum
Projektägare: Gabrielle Beans Picón 

2021 team:

Oscar Fredriksson
Abdelbasset Yabrag
Patrik Appelblad
Anna Henningsson
Louice Lindroth
Oscar Behndig
Andreas Nenner

2020 team:

Linda Allo
Astrid Lindberg
Fritiof Hellmark
Elias Hökfors
Axel Karlsson
Julia Viklander

Om Curiosum:

Curiosum är Umeås nya science center som bjuder in till en värld av nyfiket utforskande på Konstnärligt campus. Syftet är att öka barns, ungas och allmänhetens intresse och kunskaper om vetenskap och teknik. Curiosum ligger vid Umeå universitet och ingår i det strategiska partnerskapet med Umeå kommun.

Läs mer om Curiosum