Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 18 jan, 2016

Nya biomarkörer kan ge bättre behandlingsmöjligheter för allvarlig hjärt- och lungsjukdom

NYHET Nya biomarkörer – ämnen i blodet som bland annat påvisar sjuklighet i kärlen vid hjärt- och kärlsjukdom – kan komma att möjliggöra enklare diagnostik och bättre behandlingsutvärdering för patienter med sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Detta enligt en ny avhandling av Anna Sandqvist vid Umeå universitet.

PAH är en ovanlig hjärt- och lungsjukdom som i första hand drabbar lungpulsådrornas finaste grenar. Blodkärlen blir förtjockade och stela, blodets passage försämras och detta leder till förhöjt blodtryck och sämre syresättning i lungpulsådern. Både hjärtats och lungornas funktion påverkas och många patienter utvecklar högersidig hjärtsvikt. PAH är en mycket allvarlig sjukdom som i dagsläget har sämre prognos än många cancersjukdomar och det finns endast ett fåtal lämpliga metoder för behandling och uppföljning.

Bild på Anna Sandqvist.
Doktorand Anna Sandqvist vid Umeå universitet. Foto: Pia Seidel.

– Vi har upptäckt att vissa biomarkörer har särskilt högt diagnostiskt värde för att upptäcka PAH, jämfört med hjärtsvikt och friska personer. Biomarkörerna är relaterade till andra viktiga kliniska tester som i dag används vid rutindiagnostik och utvärdering av PAH. Eftersom nivåerna i blodet av dessa markörer påverkas av PAH-specifik läkemedelsbehandling finns goda förhoppningar om att de i framtiden kan användas rutinmässigt för att mäta behandlingseffektivitet. Resultaten baseras än så länge på ett 20-tal patienter och nu behövs mer forskning på större patientgrupper, säger Anna Sandqvist.

I dag behandlas PAH-patienter med läkemedel som vidgar blodkärlen och således minskar trycket i lungpulsådern. Anna Sandqvist har undersökt ett nytt läkemedel för behandling av denna sjukdom, vardenafil. Vardenafil tillhör samma läkemedelsgrupp som Viagra och kan användas både vid diagnostik och behandling av PAH.

– Vardenafil har snabbt insättande och kraftfull effekt på lungkärlen. Men om vardenafil används i kombination med endotelinreceptorblockeraren bosentan, ett annat läkemedel som ofta används vid PAH, kan detta ge försämrad behandlingseffekt och medföra att vardenafildosen måste ökas. Det kan därmed också bli aktuellt att kolla läkemedelskoncentrationerna i blod för att optimera doseringen, säger Anna Sandqvist.

Anna Sandqvist är uppvuxen i Umeå. Förutom sina doktorandstudier arbetar hon som apotekare på Läkemedelscentrum vid Norrlands Universitetssjukhus. 

Läs en digital publicering av avhandlingen

Om disputationen:

Fredagen den 22 januari försvarar Anna Sandqvist, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Vardenafil och metylargininer vid pulmonell hypertension. Engelsk titel: Vardenafil and methylarginines in pulmonary hypertension.Opponent: Professor Amrita Ahluwalia, Centre for Clinical Pharmacology, Barts och London Queen Mary's School of Medicine and Dentistry, London.Huvudhandledare: Gerhard Wikström.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i Hörsal B, våning 9, Tandläkarhögskolan vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Sandqvist, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Enheten för klinisk farmakologi, Umeå universitetTelefon: 073-369 96 01 / 090-785 35 61
E-post: anna.sandqvist@umu.se

Bild: Wikipedia

Redaktör: Daniel Harju