"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-02

Nya fynd runt pluripotens i embryonala stamceller

Genom ett samarbete inom National Molecular Medicine Fellows Program (NMMP) har WCMM- och SciLifeLab-forskare upptäckt en ny mekanism som är viktig för att kontrollera pluripotens av embryonala stamceller från möss (ESC).
ESC kan ge upphov till varje celltyp i kroppen. Denna procedur är känd som "pluripotens". Liksom astronomer som tittar tillbaka till Big Bang för grundläggande insikter om universum, ger ESCs information om tidig organismutveckling.

Att förstå hur ESC arbetar för att förvandlas till biljoner celler med specialiserade funktioner är av hög relevans inom området för regenerativ medicin. I denna studie, ledd av Francesca Aguilo (WCMM Umeå), identifierade forskare en ny cellulär mekanism som är viktig för dessa cellers förmåga att behålla sitt tillstånd som stamceller. RNA är en av de tre stora biologiska makromolekylerna som är väsentliga för alla kända livsformer (tillsammans med DNA och proteiner). Även om det ursprungligen troddes endast fungera för att överföra den genetiska informationen från DNA till proteiner, har nyare studier visat att RNA spelar en avgörande roll i regleringen av grundläggande cellulära processer. Forskarna fann att ZFP207, ett protein som ansågs endast utöva sin funktion genom DNA-bindning, binder till RNA för att generera neuroner in vitro.

I ett samarbete mellan WCMM (Umeå, Francesca Aguilo) och SciLifeLab (Stockholm, Claudia Kutter) genom NMMP, och grupperna Angel Roman (University of Extremadura) och Dung Fang Lee (UTHealth Houston), kastar forskare nytt ljus över funktion av ZFP207 och på vår förståelse av hur RNA upprätthåller stamcellstillståndet.

Spännande studie publicerad i EMBO Reports
https://www.embopress.org/doi/epdf/10.15252/embr.202153191