"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-20

Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2011

NYHET Två kvinnliga professorer har år 2011 utsetts till hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet: den framstående ekologen Mary Power vid Berkeley University of California och Bingbing Liu som är en prisad fysiker vid Jilinuniversitetet i Changchun, Kina.

Text: Ingrid Söderbergh

Professor Bingbing Liu är biträdande prefekt vid State Kay Laboratory of Superhard Materials, ett forskningsinstitut med mycket hög internationell status som under hennes ledning utvecklats snabbt och knutit till sig ett antal högt rankade forskare från olika delar av världen. Hon har under de senaste åren tilldelats flera priser, utmärkelser och anslag för sitt arbete. Bingbing Liu tillbringade åren 1999-2001 i Umeå som postdoktor vid institutionen för fysik och har ända sedan hon återvände till Kina fortsatt sitt forskningssamarbete med Umeå universitet. Forskare och doktorander har inom ett gemensamt forskningsprojekt besökt Changchun och vice versa och samarbetet har resulterat i mer än 35 gemensamma publikationer. Man har skrivit ett avtal för studerandeutbyte och förutom ökade kunskaper inom högtrycks- och nanoteknikområdet har samarbetet gett studenter och forskare vid Umeå universitet impulser från den kinesiska kulturen och det snabbväxande kinesiska vetenskapssamhället.

Professor Mary Power forskar om trofisk dynamik främst i akvatiska system. Hon har publicerat ett stort antal arbeten som haft ett mycket starkt genomslag bland ekologiska forskare. Hennes ställning som internationell framstående forskare återspeglas i att hon finns med på listan över ”Highly Cited Scientists”. Mary Powells kontakter med ekologiska forskare vidUmeå universitet sträcker sig tillbaka mer än 25 år i tiden. Redan under 1980-talet kom hon att samarbeta med både akvatiska och terrestra ekologer, vilket resulterat i flera samförfattade artiklar. Under årens lopp har hon varit opponent vid disputationer, deltagit i worshops och var 2010 gästprofessor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Som ett resultat av hennes vetenskapliga excellens och samarbete med Umeå universitet tilldelades hon år 2004 ”Kempe award for Distinguished Ecologists”, ett pris som utdelas i samarbete mellan Kempestiftelsen, Umeå universitet och SLU i Umeå.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lennart Persson, för mer information om Mary Power
Telefon: 090-786 63 16
E-post: lennart.persson@emg.umu.se

Bertil Sundqvist, för mer information om Bingbing Liu
Telefon: +46 90-786 74 88
E-post: bertil.sundqvist@physics.umu.se