"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-07-02

Nya medlemmar i CBRNE-centrets styrgrupp

NYHET Europeiska CBRNE-centret välkomnar nya medlemmar till styrgruppen. Under våren har två nya representanter tagit plats i centrets styrgrupp, Åsa Fällman och Sofie Jacobson.

Text: Lisa Hermansson

Åsa Fällman är biträdande näringslivschef på Umeå kommun och ersätter Marie-Louise Rönnmark i Europeiska CBRNE-centrets styrgrupp. Åsa har tidigare varit anställd som forskare och i olika chefsroller på Totalförsvarets forskningsinstitut och efter en tid som tillväxtchef på GE Healthcare arbetar hon nu med tillväxtfrågor på Umeå kommuns näringslivskontor. Sofie Jacobson är chefsläkare med ansvar för beredskapsfrågor på Region Västerbotten. Sofie ersätter Thomas Gustavsson i styrgruppen.
Övriga medlemmar är sedan tidigare prorektor Katrine Riklund som representant för Umeå universitet, Andre Appelblad från Fortifikationsverket, Toni Dufvenberg från Totalförsvarets Skyddscentrum, och Åsa Scott från FOI.

Det har varit en annorlunda vårtermin på Europeiska CBRNE-centret, som på så många andra arbetsplatser, präglad av ändrade planer och webbaserade möten.
”Vi ser fram emot hösten och väntar med spänning på hur EU:s budget kommer att se ut, inte minst för forskningssatsningar. Vi hoppas på fler ansökningsmöjligheter och engagemang i det nationella CBRN arbetet. Jag ser även fram emot kommande samarbete med styrgruppen och hur vi dels kan uppfylla de mål vi har satt upp för verksamheten och kanske även andra sätt som vi kan utveckla vår verksamhet på” säger centrets föreståndare Per-Erik Johansson.