"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-03

Nya nationella smittskyddsåtgärder kan påverka Umeå universitet

NYHET Folkhälsomyndigheten och regeringen har flaggat för ett behov av att inom kort införa nya smittskyddsåtgärder i Sverige. Umeå universitet följer frågan noga, men avvaktar med beslut om eventuella restriktioner för universitetets verksamhet tills regeringen har fattat beslut om åtgärderna.

Text: Anna Lawrence

Folkhälsomyndigheten lämnade i veckan över ett förslag på nya smittskyddsåtgärder till regeringen som presenterades vid en pressträff den 2 december. I förslaget presenteras bland annat allmänna råd till individer och till arbetsgivare. Enligt de föreslagna råden bör arbetsgivare möjliggöra för medarbetare att arbete hemma och att genomföra möten digitalt istället för fysiskt. Det finns också råd om att undvika större samlingar och att hålla avstånd.

I det här skedet är smittskyddsåtgärderna bara ett förslag från Folkhälsomyndigheten som överlämnats till regeringen. Regeringen avser nu att analysera förslaget skyndsamt och besked har utlovats under kommande vecka, men det är ännu oklart när åtgärderna eventuellt träder i kraft.

Umeå universitet avvaktar med att agera tills regeringen har fattat sitt beslut och de slutliga formuleringarna är satta, men vi kan alla behöva förbereda oss på att någon form av omställning kan bli aktuell.

Rektor Hans Adolfsson beklagar att smittspridningen återigen pekar åt fel håll, men manar till uthållighet och beredskap:

– Vi hade nog alla sett fram emot en helt annan situation när julen nu nalkas. Men oavsett hur vi känner inför det, behöver vi åter igen förbereda oss på att vi kan behöva mötas och agera på mer smittsäkra sätt igen. När regeringen har fattat sitt beslut kommer det dessutom sannolikt att gå snabbt till de nya åtgärderna ska införas, och vi försöker så klart agera snabbt från universitetsledningens håll också.

Universitetsledningen och krisledningsgruppen följer utvecklingen noggrant och står beredda att fatta nya beslut om åtgärder eller förhållningssätt om det blir nödvändigt. Dialog kommer också att föras med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten. Studenter och medarbetare kommer att få information om hur de nya eventuella smittskyddsåtgärderna ska appliceras vid Umeå universitet snarast möjligt.

Trots osäkerheten känner sig Hans Adolfsson trygg i att det finns god förmåga att kunna ställa om:

– Både Sverige som helhet och Umeå universitet har rutin på det här nu och jag är övertygad om att vi har förmågan att än en gång kunna ställa om med gott resultat.

Läs mer

Läs Folkhälsomyndighetens förslag till nya åtgärder vid ökad smittspridning

Frågor eller synpunkter

Om du har synpunkter eller frågor om universitetets information eller hantering av pandemin, vänligen kontakta krisledningsgruppen på corona@umu.se.