"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-27

Nya professorer vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

NYHET I slutet av oktober 2017 installerades fem nya professorer vid Umeå universitets Årshögtid. Läs mer och se filmklipp om de nya professorerna.

Text: Ingrid Söderbergh

En installation av en ny professor innebär att man högtidligen sätter in personen i sitt ämbete. Professorsinstallationen är en viktig akademisk sed som finns vid samtliga universitet i Sverige. Den är också tänkt att vara ett slags forskningsinformation på så vis att man uppmärksammar det ämnesområde som berörs.

Vid årets Årshögtid installerades fem nya professor vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:

Mattias Alenius, Institutionen för molekylärbiologi

Patrik Andersson, Kemiska institutionen

Matthew Francis, Institutionen för molekylärbiologi

Christina Ottander, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Thomas Wågberg, Institutionen för fysik

Text och filmklipp om professorernas forskning finns samlade på fakultetens webb.

Film från ceremonin