"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-28

Nya tentamenslokaler och studieplatser för studenter

NYHET Campus Umeå fortsätter växa och utvecklas. Strax bakom Aula Nordica startar i december uppförandet av ett nytt hus som i första hand ska användas för tentamen, undervisning och studieplatser för universitetets 37 000 studenter.

Det hus som ska byggas är en central del i att lösa utmaningen med att universitetet står utan tentamenslokaler för de studenter som är baserade i Umeå från sommaren 2024. Umeå universitet har idag drygt 37 000 studenter.

— Det är viktigt att kunna erbjuda våra studenter moderna och ändamålsenliga lokaler för tentamen med en god arbetsmiljö. De nya lokalerna är också tillgängliga genom en central placering på campus, enkla att nå via gång- och cykelvägar och närhet till kollektivtrafik, säger Hans Wiklund, universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Möjligheterna med det nya huset är många: samlade tentamensplatser, fler studieplatser när tentamen inte pågår, och ett nytt café. Det kommer även finnas andra typer av mötesplatser och kontorsytor.

Under december månad kommer förberedande arbeten att påbörjas och stängsel sättas upp runt byggarbetsplatsen. Planen är att studenter och anställda kan börja använda lokalerna våren 2025. 

— Universitetet värnar ett sammanhållet och levande huvudcampus. De nya lokalerna är flexibla och kan fungera som studieplatser, mötesplatser och annat under de betydande delar av året när det inte är tentamensperioder. Därigenom skapar lokalerna också förutsättningar för studenter och andra att arrangera och delta i aktiviteter och möten på campus, fortsätter Hans Wiklund.

Från sommaren 2024 till en bit in på 2025 kommer Umeå universitet stå utan en samlad lösning för tentamenslokaler. Det pågår arbete med att planera för temporära lösningar för den tidsperioden.