"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-19

Nybildning av nervceller och blodkärl tidigare än väntat efter stroke

NYHET Redan ett till två dygn efter en stroke, d v s långt tidigare än man hitintills trott, påbörjas nybildningen av nervceller och blodkärl i det drabbade området. Det tyder resultaten på i den avhandling som Wei Jiang försvarar vid Umeå universitet 21 april.

Stroke orsakas oftast av en tilltäppning av ett av hjärnans blodkärl med blodflödesbrist som följd, så kallad ischemisk stroke. Hjärnskadan kommer direkt och breder ut sig under några första kritiska dygn. Därefter påbörjar hjärnskadans läkning, en process som kan pågå under många månader och t.o.m år. Vad som ligger bakom hjärnans förmåga till återhämtning är inte känt.

Wei Jiang har i sitt avhandlingsarbete funnit att blodkärlsnybildning, angiogenes, uppstår i hjärnan redan vid 24-48 timmar efter stroke, dvs långt tidigare än man hitintills trott. Dessutom har hon funnit nybildning av nervceller i det skadedrabbade området. De nybildade nervcellerna kunde ses vid 7 dygn och fanns fortfarande kvar upp till 60 dagar efter att skadan inträffat. Nybildning av blodkärl och nervceller kan vara viktiga för hjärnskadans läkning efter stroke och utgöra grund för helt nya behandlingsmöjligheter.

Vid försöken användes en djurmodell där injicerade där injicerade antikroppar märktes in i cellernas DNA i skadedrabbat område. På detta vis påvisades nervcellsnybildning och blodkärlstillväxt efter stroke. Dessutom mättes bildningen av proteiner och energimolekyler (ATP) i hjärnan samt blodflöde med hjälp av isotopteknik och laser-Doppler.

Ischemisk stroke är den tredje vanligaste orsaken till dödsfall och den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna. Varje år drabbas 30 000 svenskar av stroke. Hur allvarlig en akut ischemisk stroke blir beror framför allt på hur länge och i vilken grad blodflödet till det drabbade området i hjärnan varit stört.

Wei Jiang är verksam vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin. Hon nås via e-post wei.jiang@medicin.umu.se eller telefon 090-785 25 89.

Fredagen den 21 april försvarar Wei Jiang, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Regeneration in the adult brain after focal cerebral ischemia exploration of neurogenesis and angiogenesis. Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan, by 1D, NUS. Fakultetsopponent är ass. prof. Jukka Jolkkonen, Kuopio universitet, Finland.

Redaktör: Bertil Born