"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-05

Nytt anslag för forskningsinitiering

NYHET Nytt anslag för forskningsinitiering: the Gender and Post-War Transitions Research Network (GenPow) Riksbankens jubileumsfond har beviljat anslag för att starta upp ett nytt forskningsnätverk om genus och samhällsförändring efter krig (GenPow). Nätverket leds av Jenny Hedström, Örebro universitet, och Elisabeth Olivius, Umeå universitet.

Text: Elisabeth Olivius

Ett krigsslut ger upphov till omfattande samhällsförändring. Dessa förändringsprocesser formas av samhällets genusrelationer och normer, och bidrar också till att förändra dessa. Detta nätverk syftar till att samla forskare som undersöker genus och samhällsförändring efter krig i olika empiriska fall, och lägga grunden för en sammanhållen, mångdisciplinär feministisk forskningsagenda som kan generera nya kunskaper om de sammanlänkade och ofta motsägelsefulla processer av politisk, ekonomisk, och social förändring som ett krigsavslut sätter i rörelse. Nätverkets första workshop kommer att hållas vid Örebro universitet i november 2020. Denna workshop kommer ha ett särskilt empiriskt fokus på fallet Myanmar, och utmynna i en publicering av en gemensam bok i NIAS Press Gendering Asia-serie 2021. Myanmar är både ett illustrativt och aktuellt fall som ger möjlighet att utveckla nätverkets forskningslinje, och bidra till teoretiska insikter med bredare relevans för nätverkets pågående expansion och för framtida jämförande studier.