"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-08

Nytt anslag till REGIOPEACE från Vetenskapsrådet

NYHET Malin Åkebo, Statsvetenskapliga institutionen, och Nilanjana Premaratna, Newcastle University, har beviljats medel från Vetenskapsrådet för det 3-åriga projektet ”Bortom vinnare och förlorare: Regionala variationer av fred efter den militära segern i Sri Lanka (REGIOPEACE)”

Text: Linnéa Eriksson Östberg

Projektet REGIOPEACE introducerar ett nytt angreppssätt för att studera fred på regional nivå. Det undermåliga resultatet av fredsbyggande efter inbördeskrig och det stora antalet konflikter som återgår till krig en tid efter att de har avslutats, understryker vikten av att kunna bidra med en djupare förståelse och förklaring till fred.

Fred som framträder efter en förhandlad lösning har fått stor uppmärksamhet inom forskning, men betydligt mindre fokus har riktats mot fred efter en militär seger och auktoritära former av styre. Detta är viktigt att undersöka givet hur utbrett illiberala former av styre är idag i post-konfliktstater.

REGIOPEACE för samman insikter från forskning om vinnares fred och illiberalt fredsbyggande på makronivå, samt om vardagliga erfarenheter av fred bland människor och grupper på mikronivå, för att utveckla ett analytiskt ramverk för fred på regional nivå. Projektet fokuserar på Sri Lanka där regeringen vann en militär seger 2009 och på utvalda regioner inom landet med olika socio-kulturell karaktär, historia och arv från kriget.

En historiskt informerad analys genomförs i kombination med fokusgrupper och intervjuer. Genom att öka kunskap om fred som skapas i olika sub-nationella områden i kontexten av en vinnares fred och illiberalt fredsbyggande bidrar projektet med forsknings- och policyrelevanta insikter om hur post-konfliktsituationer kan hanteras och förändras, samt om utmaningar och möjligheter att konsolidera fred nationellt.

Kontaktinformation

Malin Åkebo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 50