"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-28 Uppdaterad: 2023-08-08, 13:29

Nytt projekt för byggnader och stadsdelar med nollutsläpp

NYHET Vår befintliga infrastruktur kommer inte att klara av de framtida energibehoven. Med ett ökat tryck på att städerna ska bli utsläppsfria ekosystem behöver vi lokala lösningar som kan genomföras snabbt. Dessutom behöver vi fortfarande mer medvetenhet och kunskap för att genomföra sådana lösningar.

Detta är bakgrunden till det nya treåriga EU-projektet "Hybrid energy solutions for buildings and infrastructure" (HYBES) som inleddes i februari 2023. TFE är en av partnerna i projektet som leds av Nordland Research Institute från Norge. Projektet syftar till att utveckla nya metoder för att göra byggnader mer energieffektiva och miljövänliga. Deltagare i projektet är: Nordland Research Institute, Cork County Council, University College Cork - the National University of Ireland och Secure and Fix It Enterprises T/A NCE Insulation från Irland, Umeå stad och Umeå universitet från Sverige, National Energy Authority från Island, Environment Agency från Färöarna och Bodø kommun från Norge. Projektet finansieras av Interreg - Programmet för den nordliga periferin och Arktis.

HYBES-projektet kommer att utveckla energilösningar som bidrar till att byggnader producerar lika mycket energi som de förbrukar.  Projektet kommer också att undersöka hur man bygger upp en infrastruktur av förnybara energikällor och lagring som ger ett stabilt system och fokuserar främst på utmaningar i arktiska områden. HYBES har också en särskild uppgift att öka medvetenheten hos medborgare, kommuner, energiproducenter och företag.

För ytterligare information om HYBES-projektet och dess verksamhet kontakta Thomas Olofsson (thomas.olofsson@umu.se) eller Gireesh Nair (gireesh.nair@umu,se).