Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 03 feb, 2017

Nytt samarbetsprojekt inom forskningsfältet IKT, medier och lärande

NYHET Två av DIGSUMs forskargrupper – Lärande och IKT (LICT) (vid Pedagogiska institutionen) och Digital Didaktisk Design (DDD) (Institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap) – har med start 2017 beviljats 4,5 miljoner kronor av Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Finansieringen ska användas för att ytterligare utveckla forskningsfältet IKT, medier och lärande, och för att föra forskare från de båda grupperna närmare varandra. Projektet kommer dels att finansiera en postdoctjänst för doktor Fanny Pettersson, dels kommer ytterligare en tjänst att lysas ut under våren 2017. Medlen ska härutöver användas till att knyta en gästprofessor till samarbetet samt till att arrangera två internationella symposier på temat Technology Enhanced Learning. 

För ytterligare information om denna satsning kontakta dess vetenskapliga ledare professor J. Ola Lindberg (ola.j.lindberg@umu.se).

Redaktör: Simon Lindgren