"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-30

Nytt verktyg undersöker olika vägar coronapandemin kan ta

NYHET Umeå universitet leder ett team av forskare från hela Europa som utvecklar ett simuleringsramverk för coronaviruset som kan stödja beslutsfattare att experimentera och utvärdera möjliga interventioner och deras kombinerade effekter i en simulerad kontrollerad värld.

Text: Ingrid Söderbergh

– Ingen kan förutsäga framtiden men med vårt ASSOCC-verktyg kan man på ett noggrant sätt utforska ett brett spektrum av möjliga scenarier, få en förståelse för sambanden mellan hälsa, ekonomi och välbefinnande och därför vara bättre förberedd på att genomföra politiska beslut säger Frank Dignum, projektledare och professor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Coronavirus-pandemin är den största krisen i vår tid. I det hårda arbetet med att begränsa spridningen av viruset kämpar beslutsfattarna för att balansera sina svar på hälsosituationen med samhällets och ekonomins behov. Interaktionerna är komplexa och kontextuella och kortsiktiga åtgärder kan ha stora långsiktiga konsekvenser.

– Vi har utvecklat några initiala scenarier baserade på teoretiska modeller av epidemier, socialt beteende och ekonomi som en illustration av ramverket. Vi inbjuder beslutsfattare och forskare att tillämpa ASSOCC på deras specifika frågor och empiriska data, säger Frank Dignum.

Han fortsätter:

– Vi har samlat en grupp erfarna forskare från hela Europa för att arbeta med projektet. Alla bidrar med sin tid och sin expertis frivilligt och utan finansiering. Det är hjärtevärmande att se engagemanget och resultaten från alla teammedlemmar som arbetar dag och natt sedan två veckor.

Just nu tillämpar teamet redan verktyget för specifika frågor från Storbritannien, Australien och Nederländerna. Samtidigt arbetar de med att släppa en app genom vilken svenska invånare kan rapportera om deras dagliga rörelser och hushållssituation. Detta gör det möjligt att kalibrera ASSOCC-scenarier till den svenska situationen.

ASSOCC:s ramverk gör inte prognoser utan hjälper till att utforska möjliga olika vägar för pandemin. Den beskriver en agentbaserad modell som simulerar beteendet hos en syntetisk population givet en uppsättning policys (till exempel karantän eller frivillig isolering). Detta gör det möjligt att studera både effekterna på spridningen av smitta och hur människor kan förväntas reagera på policyerna (till exempel potentiella våldsamheter eller åtgärder).

 ASSOCC modellerar både möjliga effekter på spridningen av coronaviruset och de socioekonomiska effekterna av politiken och ökar förståelsen för exempelvis följande frågor:

• Hur kan policys för att åstadkomma drastiska beteendeförändringar gå fel?

• Hur bestämmer jag när och hur man ska lätta på restriktioner?

• Vilka är de möjliga farorna med social polarisering mellan utsatta äldre och de unga som vill träffas?

• Hur hanteras de sociala effekterna av isolering och förlust av kontakter med andra generationer?

 

Om ASSOCC:

ASSOCC (Agent-based Social Simulation of the Coronavirus Crisis) är baserat på NetLogo-plattformen och ger ett visuellt gränssnitt inbyggt i Unity. All kod och dokumentation är tillgänglig med öppen källkod för alla grupper som är intresserade av att experimentera med den genom en Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 internationell licens.

Mer information om ASSOCC, inklusive koden: https://simassocc.org

För mer information, kontakta gärna:

Frank Dignum
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 01