"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-06

Nytt working paper från forskningsprogrammet Varianter av Fred

NYHET Många fredsforskare har på senare tid efterlyst mer sofistikerade och nyanserade begrepp och analysmodeller för att utforska fred. Ett nytt working paper från forskningsprogrammet Varianter av Fred, med titeln “Three Approaches to Peace: A Framework for Describing and Exploring Varieties of Peace”, utgör ett viktigt bidrag i denna riktning.

Text: Elisabeth Olivius

För att beskriva och förstå fred i dess empiriska variation och komplexitet utvecklas här ett analytiskt ramverk som närmar sig fred på tre olika sätt: som en situation på en särskild plats; som ett nätverk av relationer; och som idéer om vad fred är och bör vara. Därigenom pekar detta working paper ut några möjliga riktningar för att utveckla konceptuella modeller och empiriska studier av fred som kan möjliggöra systematiska, jämförande analyser men samtidigt visa på komplexitet och variation i hur fred manifesteras, upplevs och förstås.

Läs rapporten