Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-21

Nyupptäckt mekanism styr antalet vita blodkroppar

NYHET Proteinerna CD47 och SIRPα är viktiga för att utvecklingen av antalet vita blodkroppar, så kallade B-lymfocyter ska bli normal. Det konstaterar Shrikant Shantilal Kolan i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 24 september.

– Resultaten i avhandlingen visar nya mekanismer som reglerar utvecklingen av immunsystemets B-lymfocyter. Dessa kunskaper kan framför allt bli viktiga när det gäller att utveckla framtida strategier när man vid olika sjukdomstillstånd behöver öka eller minska mängden immunceller i kroppen, säger Shrikant Shantilal Kolan, doktorand vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet.

B-lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som är grundläggande för kroppens förmåga att försvara sig mot bakterier och virus. Utvecklingen av B-lymfocyter från stamceller börjar i benmärgen och slutar med att mogna B-lymfocyter genereras i antingen benmärgen eller i mjälten. Hos människan finns normalt cirka 100 miljarder B-lymfocyter. Defekter i utvecklingen av B-lymfocyter, eller i deras funktion, kan leda till cancer i blodet, eller till immunbristsjukdomar.

Shrikant Shantilal Kolan har i sitt avhandlingsarbete undersökt nya mekanismer som är involverade i att reglera B-lymfocyternas utveckling och mognad. Avhandlingen visar att två cellyteproteiner, CD47 och SIRPα, är viktiga för utvecklingen av ett normalt antal B-lymfocyter. Även om de exakta detaljerna kring denna reglering återstår att klarlägga kan dessa två proteiner vara viktiga när det gäller att förhindra att utvecklingen av B-lymfocyter stannar upp och även främja den långsiktiga överlevnaden hos B-lymfocyter.

Proteinerna CD47 och SIRPα visade sig även ha effekt på en mindre undergrupp av B-lymfocyter, så kallade “marginal zone” MZ-B-lymfocyter i mjälten. För denna grupp av B-lymfocyter krävdes förekomst av både CD47 och SIRPα för att förhindra en onormal ansamling i mjälten vid stigande ålder.

– Effekterna av CD47 och SIRPα när det gäller att reglera B-lymfocytutveckling är dock komplexa och behöver studeras ytterligare. Proteinernas närvaro och funktion påverkar utvecklingsprocesserna i både immunceller och andra celler i blodet på olika sätt, säger Shrikant Shantilal Kolan.

Avhandlingen är publicerad digitalt

För mer information, kontakta gärna:

Shrikant Shantilal KolanTelefon: 076-111 31 43           
E-post: shrikant.kolan@umu.se

Om disputationen

Torsdagen den 24 september försvarar Shrikant Shantilal Kolan, institutionen för integrativ medicinsk biologi, sin avhandling med titeln: Betydelsen av CD47 och SIRPa för homeostas av B-celler hos möss. (Engelsk titel: Defining the role of CD47 and SIRPa in murine B cell Homeostasis).
Opponent: Mikael Karlsson, insitutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska institutet. Huvudhandledare: Per-Arne Oldenborg.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i KB3A9, Umeå universitet.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz