"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-08

Ökad omedelbar öppen tillgång till federalt finansierad forskning i USA

NYHET Nya rekommendationer i USA tar sikte på att all federalt finansierad forskning ska publiceras med omedelbar öppen tillgång senast 2026. Rekommendationerna gäller både för forskningspublikationer och för tillhörande data (i den utsträckning lagen tillåter).

Text: Sanna Isabel Ulfsparre

Den 25 augusti uppdaterade Vita Husets kontor för vetenskap och teknikpolitik (OSTP) USA:s politiska riktlinjer för skattefinansierad forskning. De nya rekommendationerna är att forskningspublikationer och tillhörande data ska göras fritt tillgängliga direkt i samband med publicering – i den mån det är förenligt med lag. Förändringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025. Federala myndigheter rekommenderas också att inrätta transparenta processer för att säkerställa att den vetenskapliga och forskningsmässiga integriteten bibehålls i policyer för öppen tillgång.

Rekommendationen om omedelbar öppen tillgång (immediate open access) innebär att den publika tillgången till aktuella forskningsresultat förväntas öka. Förlagens embargoregler för forskningspublikationer och data kan också komma att påverkas av att USA tar denna tydliga linje. Den tonvikt på rättvis och omedelbar öppen tillgång som finns i rekommendationerna ligger i linje med det europeiska initiativet Plan S och UNESCO:s rekommendation för öppen vetenskap.

Läs mer

OSTP Issues Guidance to Make Federally Funded Research Freely Available Without Delay (2022-08-25) The White House.

US government reveals big changes to open-access policy (2022-08-30) Nature.

Mer forskning fritt tillgänglig i USA (2022-09-01) Forskning & Framsteg.

Plan S (Coalition S)

UNESCO Recommendation on Open Science