"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-16

Online-kurs om plagiat för studenter

NYHET En öppen online-kurs om vad som menas med plagiat och hur det kan undvikas finns nu för alla att ta del av på bibliotekets webbplats. Utbildningen är resultatet av ett samarbete mellan fyra kollegor vid Umeå universitet.

Nyligen släpptes utbildningen som är en öppen lärresurs tillgänglig för alla. Tanken med den som går utbildningen är att få lära sig vad plagiat är och hur man kan undvika det, samtidigt som man får lära sig att referera till andras texter på ett korrekt sätt.

Idén kom från adjunkten och IKT-coachen Satish Strömberg vid Umeå universitet och han kontaktade biblioteket som tidigare gjort flera öppna lärresurser i samma format. Han såg behovet av att studenter inte bara får information från sina lärare om plagiat, de behöver också få träna på att undvika plagiat. 

Importeras till Canvas

Vid Umeå universitetsbibliotek har Anna-Karin Åsander, bibliotekarie, tagit fram andra liknande online-kurser, och tillsammans med Elena Lindholm, lektor i spanska, Linda Lundmark, universitetsjurist och Satish Strömberg startades arbetet med den webbaserade utbildningen. Tanken är att både lärare och studenter kan genomföra utbildningen och att det ska leda till färre fall av plagiat vid lärosätet. Utbildningen har tagits fram både i en svensk och en engelsk version. För lärare vid Umeå universitet finns det en version som kan importeras in i lärplattformen Canvas, efter att läraren själv har genomgått utbildningen.

På Umeå universitetsbibliotek finns sedan tidigare ytterligare öppna online-kurser, dels i informationssökning, dels i Creative Commons-licenser i vetenskaplig publicering.

– Att utveckla öppna lärresurser är att investera i framtiden för utbildning, där tillgång till högkvalitativt innehåll och resurser skapar en mer jämlik och sammanlänkad akademisk värld, säger Kristoffer Lindell, chef för avdelningen Vetenskaplig kommunikation på biblioteket.

– Detta möjliggör inte bara förbättrad tillgång och delning av kunskap över hela världen, utan främjar även samarbete, pedagogisk innovation och kreativitet genom att uppmuntra till utveckling av nya lärandemetoder och material. På detta sätt bidrar öppna lärresurser till att forma en mer inkluderande och adaptiv utbildningsmiljö för framtida generationer, avslutar Kristoffer Lindell.

Online-kursen om plagiat

Version av kursen för lärare att lägga in i Canvas