"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-15 Uppdaterad: 2023-09-05, 08:59

Värmebölja i Östersjön oroar – "Kan få förödande konsekvenser"

NYHET De senaste veckornas värmebölja i norra Östersjön är den längsta som någonsin uppmätts. – De ovanligt höga vattentemperaturerna är mycket oroande och kan få stora konsekvenser för det marina ekosystemet i området, säger Nicholas Kamenos, föreståndare för Umeå marina forskningscentrum.

Text: Markus Nordin

Sedan mitten av juli har temperaturerna i norra Östersjöns ytvatten legat över det normala, vilket innebär att det är den längsta värmebölja som någonsin uppmätts i området. Det bekymrar forskarna på Umeå marina forskningscentrum, baserade vid Umeå universitet. Efter en kortare period av förhöjda vattentemperaturer brukar ett marint ekosystem ofta återhämta sig. Däremot kan en långvarig värmebölja som sträcker sig över veckor, eller till och med månader, få förödande konsekvenser.

– Det här kan vara mycket allvarligt. Ihållande varma perioderna skapar helt nya förutsättningar som arterna i norra Östersjön inte är anpassade till, säger Nicholas Kamenos.  

I över 20 år har Umeå marina forskningscentrum utfört regelbundna temperaturmätningar på yt- och bottenvatten i regionen. Man har noterat att värmeböljor blivit all vanligare och att de ihållande perioderna av värme alltmer tycks påverka det marina livet. Till exempel gör värmen vissa bakterier mer aktiva, vilket i sin tur kan förändra hela bakteriebalansen i området.
– Under värmeböljor kan man till exempel se att bakteriella infektionerna ökar hos andra organismer, säger Nicholas Kamenos.

I hela Östersjöområdet har det skett en temperaturökning på 1-1,5 grader sedan 1990-talet, även om det varierar något mellan olika områden. Störst skillnad ser man i ytvattnet, men i södra delarna av Östersjön syns samma trend även i bottenvattnet.

En konsekvens av högre havstemperaturer är att vattnets förmåga att lagra koldioxid försämras.
– Haven har hjälpt till att lagra den koldioxid som vi släpper ut, och på så sätt bromsat den globala uppvärmningen. Om stigande havstemperaturer istället leder till att koldioxid frigörs från haven så kan det ha inverkan på klimatförändringens hastighet, säger Nicholas Kamenos.

 

Nyheten i media:
Dagens nyheter
Sveriges radio P4 Västerbotten
Yle
Havet.nu
Omni
Hamnen
SVT
Svenska dagbladet/TT
Havet.nu
Arctic Today
TV4 (start 5:10)
Phys.org
Nature World News
Head Topics
Climate and Economy
Wn.com

 

För mer information, kontakta gärna: