"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-19

Återkommande övervakning av bottenvegetation i Bottniska viken

NYHET Dykare från UMF undersöker i år bottenvegetationen i Bottniska viken. Det nya uppdraget ingår i den nationella miljöövervakningen och är en viktig pusselbit för att kunna bedöma hur havet mår.

Text: Markus Nordin

Längs den svenska kusten studeras årligen utvalda områden för att man ska kunna upptäcka långtidsförändringar i den marina miljön, orsakade av i första hand förändringar i siktdjup, näringsämnen och fysisk påverkan. För UMF är uppdraget nytt från och med i år, och för att kunna ta sig an uppgiften har fyra anställda genomgått dykutbildning. 

- Det känns otroligt kul att få vara med från början nu när även den nordligaste delen av Östersjön tas med i det nationella övervakningsprogrammet för bottenvegetation, säger Jenny Ask, forskare och miljöanalytiker vid UMF.
- Tidigare har områden norr om Höga kusten endast undersökts sporadiskt, men nu ska vi undersöka dessa områden återkommande varje år. I år har vi besökt Råneå skärgård samt Gaviksfjärden utanför Nordingrå, och nästa år planerar vi att ta in ytterligare ett eller två områden.

I Råneå, där bottnarna mest består av mjukbotten och sand, präglas den undersökta bottenvegetationen av vattenlevande växter och kransalger. I Gaviksfjärden präglas bottenvegetationen av makroalger, som till exempel blåstång, som främst växer på hårdbotten.

Utöver ordinarie miljöövervakning så deltar dykarna från UMF även i ett uppdrag vid Höga kusten, där man undersöker områden runt nedlagda fiskodlingar.

- Undersökningen är unik då vi nu har chansen att noga studera hur ett område återhämtar sig efter att det bedrivits fiskodling. Det är en bred undersökning som rymmer både vattenkemi, bottenvegetation och bottendjur, säger Joakim Ahlgren, miljöanalytiker på Umeå marina forskningscentrum.