"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-22

Övervikt och högt blodtryck ökar dödsrisken vid prostatacancer

NYHET Män med prostatacancer löper ökad risk för att dö i sjukdomen om de har övervikt eller högt blodtryck. Det är huvudresultatet från en stor europeisk studie som har letts av forskare vid Umeå universitet.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland svenska män, och också den cancertyp som dödar flest män. Rönen, som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cancer, visar att de som har övervikt eller högt blodtryck löper ökad risk för att avlida i prostatacancer, däremot fann forskarna ingen motsvarande ökning av risken för att få sjukdomen. De fann inte heller några samband mellan höga värden för blodfetter och blodsocker och risken för att få en prostatacancerdiagnos.

I studien granskades data från sammanlagt 290 000 män i Sverige, Norge och Österrike som hade insamlats via hälsokontroller och kopplades till risken för prostatacancer. Uppgifterna handlade om kroppsvikt, längd, blodtryck, blodsocker och blodfetter. Männen följdes under i genomsnitt tolv år. Sammanlagt 6 673 av dem fick diagnosen prostatacancer och bland dessa avled 961 i sin sjukdom.

-Vi spekulerar i att övervikt och högt blodtryck har betydelse för hur aggressiv prostatacancern blir och att det är detta som ökar risken för att dö i sjukdomen, kommenterar Christel Häggström, doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap och huvudförfattare till artikeln.

Riskökningen var tydligast för männen med högt blodtryck. I den femtedel som hade det högsta systoliska blodtrycket (det högre värdet) var dödsrisken 62 % högre än bland männen i den femtedel som hade det lägsta blodtrycket.

Studien ingår i det s.k. MeCan-projektet (metabolt syndrom och cancer) som finansieras av World Cancer Research Fund (WCRF) och den svenska Cancerfonden. I fokus står det så kallade metabola syndromet, det vill säga en kombination av övervikt/fetma, högt blodsocker, insulinresistens, högt blodtryck och höga halter av farliga blodfetter.

- Vi har inte vetat så mycket om sambandet mellan det metabola syndromet och prostatacancer, kommenterar Christel Häggström, men våra resultat antyder en relation mellan metabola riskfaktorer och prostatacancer som liknar den man tidigare sett för övervikt, det vill säga att de ökar risken för att dö om man väl får prostatacancer.

Christel Häggström är för närvarande tjänstledig, för mer information, kontakta gärna medförfattaren Tanja Stocks, postdoktor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, tel. +45 3816 3016
e-post Tanja.Stocks@urologi.umu.se

Referens

Prospective study on metabolic factors and risk of prostate cancer. C Häggström, T Stocks, D Ulmert, T Bjørge, H Ulmer, G Hallmans, J Manjer, A Engeland, G Nagel, M Almqvist, R Selmer, H Concin, S Tretli, H Jonsson, P Stattin. CANCER; Published Online: October 22, 2012 (DOI: 10.1002/cncr.27677).
Artikellänk