"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-26

Politisk misstro ett hot mot klimatarbetet

NYHET Brist på tillit till politiker och det politiska systemet leder till svagt stöd för fossilbränsleskatter bland allmänheten, även bland de som tror att klimatförändringarna är farliga och skapade av människan. Det visar ny forskning från Umeå universitet. Studien baseras på representativa urval av befolkningarna i över 20 europeiska länder.

I europeiska länder med låg politisk tillit­—såsom i Italien, Slovenien, Polen, Spanien, och Portugal—spelar det en förhållandevis liten roll om människor tror på klimatförändringarna eller inte, då stödet för fossilbränsleskatter i dessa länder är svagt både bland klimatskeptiker och bland de som tror på klimatförändringarna. I länder med hög politisk tillit däremot—såsom i Norge, Schweiz, Nederländerna, Sverige, och Finland—är de som tror på klimatförändringarna också mer benägna att stödja ökade skatter på fossila bränslen såsom bensin, diesel, naturgas och kol.

– Eftersom den politiska tilliten är låg i många europeiska länder samtidigt som en överväldigande majoritet tror att klimatförändringarna är farliga och att de är skapade av människan så framstår bristen på politisk tillit som ett än allvarligare hot mot klimatarbetet och omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Joakim Kulin, en av forskarna bakom studien.

Resultaten kommer från en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Global Environmental Change och är författad av de tre forskarna Malcolm Fairbrother, Ingemar Johansson Sevä, och Joakim Kulin vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Forskningen har finansierats av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Studien använder data från den Europeiska enkätundersökningen European Social Survey, baserad på representativa urval av befolkningarna i över 20 Europeiska länder.

Studien publiceras i en tid av tilltagande klimatförändringar och global uppvärmning och där allt fler i den offentliga debatten betonar vikten av att de som släpper ut växthusgaser också betalar för de negativa konsekvenserna av sina utsläpp.

Länk till studien

För mer information, kontakta gärna:
Joakim Kulin, Sociologiska institutionen
Telefon: +46704619282
E-post: joakim.kulin@umu.se