"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-05

Prestigefyllt pris till professor Hans Wolf-Watz

NYHET Hans Wolf-Watz, professor vid Umeå universitet, har tilldelats priset ”2010 GSK International Member of the Year” av Amerikanska samfundet för mikrobiologi. Han får priset för sitt nyskapande arbete med att klarlägga hur Yersiniabakterier infekterar värdceller.

Utmärkelsen delas ut till en framstående mikrobiolog som har uppvisat ett föredömligt ledarskap i det internationella mikrobiologiska samfundet. Hans Wolf-Watz uppmärksammas för sin avgörande upptäckt av ett särskilt system som vissa bakterier, däribland Yersinia, använder för att bekämpa vårt medfödda immunförsvar.

Det finns tre typer av Yersiniabakterier och de kan orsaka vitt skilda sjukdomar som böldpest och diarréer. Dessa bakterier har utvecklat ett komplicerat system, som kallas Typ III-sekretionssystemet, för att sprida sjukdom. Tack vare detta kan bakterien fästa till värdcellen och spruta in giftproteiner som slår ut det medfödda immunförsvaret. Det medför i sin tur att bakterierna kan föröka och sprida sig. Systemet används också av andra bakterier, bland annat Salmonella- och Chlamydiabakterier. Hans Wolf-Watz forskning är nu inriktad på att hitta kemiska substanser som kan hämma Typ III-sekretionssystemet.

Hans Wolf-Watz har under åren erhållit såväl nationella som internationella vetenskapliga priser för sin framgångsrika forskning, bland annat Anders Jahres pris, det kanske mest prestigefyllda nordiska vetenskapliga priset vid sidan av Nobelpriset. Hans anseende inom forskarsamhället har gjort att han anlitats i en mängd vetenskapliga sammanhang. Han invaldes i Kungliga Vetenskapsakademien 1998 och EMBO (European Molecular Biology Organisation) 1999. Han ingick i Skogs- och jordbrukets forskningsråds programkommitté för molekylärbiologi 1989-1996 och i dåvarande Medicinska forskningsrådets programkommitté för mikrobiologi 1999-2003. Under perioden 1999-2003 var han ledamot i styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskning. Inom universitetet har han haft en mängd uppdrag. För närvarande är han ledamot i universitetsstyrelsen.

Hans Wolf-Watz har också arbetat för att kommersialisera sina och andras forskningsresultat. Han var en av de tolv grundarna av bioteknikföretaget Symbicom AB och en av sju grundare av Innate Pharmaceuticals AB, numera Creative Antibiotics.

För ytterligare information, kontakta:

Hans Wolf-Watz Telefon: 090-785 25 30, 070-652 06 52
E-post hans.wolf-watz@molbiol.umu.se

Redaktör: Karin Wikman