"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-20 Uppdaterad: 2020-12-02, 07:56

KBC prisar de bästa videoforskningspresentationerna vid KBC DAYS 2020

NYHET Doktoranderna Lill Eilertsen och Lena Lassinantti tilldelades pris för bästa presentationer för sina forskningspitchar i videoform under KBC DAYS 2020. Priserna delades ut covidsäkert av Stefan Björklund, KBC:s vetenskapliga samordnare, med ett minimalt antal deltagare. Ceremonin var en uppföljning av KBC DAYS 2020 som ägde rum 3 och 4 november.

Text: Anna Shevtsova, Anne Honsel

Lill Eilertsen, doktorand i Judith Lundberg-Feltens grupp vid Umeå Plant Science Centre, fick Agrisera Award för bästa doktorandpresentation, en resecheck sponsrad av Agrisera. Hon undersöker om rotmykorrisering kan göra tallplantor mer motståndskraftiga mot torka. Hennes videoklipp valdes som bästa presentation av en utvärderingskommitté som övervägde flera kriterier för effektiv vetenskapskommunikation, inklusive presentationens struktur, budskapets tydlighet och anpassning av innehållet till målgruppen.

Den andra utmärkelsen gick till Lena Lassinantti som vann konferensdeltagarnas bästa pris för doktorandpresentation. Lena Lassinantti är doktorand vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, i Ronnie Berntssons grupp och studerar hur bakterier sprider gener som kan orsaka exempelvis antibiotikaresistens. Kommittén bedömde hennes videopitch nästan lika högt som Lill Eilertsens, vilket också återspeglades i konferensdeltagarnas val. Priset för deltagarnas bästa bästa doktorandpresentation sponsrades av Flora-L Design och bestod av en uppsättning textilprodukter med mönster från växtmikroskopibilder.

Tolv doktorander presenterade sina forskningsprojekt i tre minuter långa videoklipp under KBC DAYS 2020. Alla hade tidigare deltagit i en kurs om vetenskapskommunikation som erbjöds av KBC och gavs av Gabrielle Beans Picón. Huvudsyftet med kursen var att utbilda doktoranderna i att presentera sina forskningsprojekt för en tvärvetenskaplig publik och, med tanke på utmaningen med att kommunicera i digitala världar, att förvärva nya färdigheter genom att skapa en videopresentation. Alla tolv studenter gjorde ett fantastiskt jobb med att skapa sina forskningsvideopitchar på mycket kort tid och feedbacken från utvärderingskommittén kommer förhoppningsvis att hjälpa dem att utveckla sin vetenskapliga kommunikationsförmåga ytterligare.

Det var andra gången en doktorandkurs erbjöds i samband med KBC DAYS, men fokus i den tidigare kursen var på affischpresentationer. I framtiden överväger KBC att erbjuda unga forskare en kurs i vetenskapskommunikation varje år i samband med KBC DAYS, alltid anpassat till respektive konferensformat.

Det tredje priset som delades ut under ceremonin var utmärkelsen för bästa foto. För att göra den digitala konferensen mer interaktiv organiserades en fototävling på temat ”Hållbarhet” parallellt med föreläsningarna. Både hållbarhet och vetenskapskommunikation var de viktigaste ämnena i årets KBC DAYS. Judith Lundberg-Feltens foto "Precious", som fångar en bild av ett gammalt majestätiskt träd, valdes av konferensdeltagarna till det bästa fotot. Hon fick en liten solcellsdriven lampa som hållbart pris för sitt foto.

Forskningspitchar på video

Video forskningspitch Lill Eilertsen

Lill Eilertsen, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), SLU Video Research Pitch "Effekt av rotkolonisering av ektopomykorhizala svampar för motståndskraft mot torka i tallplantor"

Video forskningspitch Lena Lassinantti

Lena Lassinantti, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Umeå universitet
Video Research Pitch "Hur bakterier kan sprida sina gener"