"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-20 Uppdaterad: 2018-06-25, 16:22

Prisbelönt tonsättare en av tre nya hedersdoktorer

NYHET Jan Sandström, tonsättare och professor vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet, Jacqueline Van Gent, associate professor i historia vid University of Western Australia och Nancy Hornberger, professor vid Graduate School of Education, University of Pennsylvania, har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till hedersdoktorer 2018.

Text: Per Melander

Jan Sandström är en av våra mest kända samtida kompositörer. Han är sedan 1989 professor i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet.

Körstycket Det är en ros utsprungen (1990) blev Jan Sandströms genombrott som tonsättare. Han är väl känd för sitt samarbete med trombonisten Christian Lindberg, som gett upphov till den internationella storframgången Motorcykelkonserten (1988-89).

Han har också skrivit åtskilliga solokonserter för olika instrument samt orkesterstycken, vokalmusik med orkester, operor, körsånger och kammarmusik. År 2016 vann han en Guldbagge för bästa originalmusik, detta till filmen Sophelikoptern.

Jan Sandström har skolat ett antal framgångsrika yngre tonsättare som Malin Bång, Andrea Tarrodi Lindberg, Marcus Fjellström och Fredrik Högberg. Den Umeå-baserade kompositören/arrangören Hans Hjortek har utvecklats tack vare Jan Sandström, vilket också gäller flera lärare vid Estetiska institutionen vid Umeå universitet, som sedan ett flertal år har ett samarbete med Musikhögskolan i Piteå.

Under kulturhuvustadsåret 2014 fick Sandström i uppdrag att komponera musiken till "Fair Opera", och för tillfället är han "Composer in residence" (2016-19) vid Norrlandsoperan.

Jacqueline Van Gent är associate professor i historia vid University of Western Australia. Hon leder verksamheten vid ARC Centre of Excellence for the History of Emotions som finansieras av Australian Research Council och är ordförande i Society for the History of Emotions.

Van Gent är en internationellt erkänd forskare med ett brett forskningsperspektiv som spänner över historia, historisk antropologi och genusvetenskap. Hennes forskning är inriktad mot det tidigmoderna Europa, men också mot 1800-talets Australien. Där hon undersöker hon vilken roll som känslor har spelat i möten med urfolk och deras kulturer.

Sverige har spelat en framträdande roll i Van Gents forskning alltsedan doktorsavhandlingen Magic, Body and the Self in Eight eenth-Century Sweden. Hon har besökt Umeå universitet flera gånger, första gången som doktorand 1994 och senare som deltagare i workshops och som gästforskare med anknytning till bland annat Umeå Group for Premodern Studies och Umeå Centre for Gender Studies.

År 2010 undertecknade Institutionen för ide- och samhällsstudier ett samarbetsavtal som skapade förutsättningar för ett långsiktigt utbyte med Van Gent och andra forskare vid ARC Centre of Excellence for the History of Emotions.

Nancy Hornberger är professor i utbildningsvetenskap och programföreståndare för Educational Linguistics vid Graduate School of Education, University of Pennsylvania.

Hennes forskning gäller områdena Indigenous language education, språkdidaktik med inriktning mot ursprungsbefolkningar och deras språksituation, där hon är en ledande forskare. Hennes teoretiska ramverk, the continuum of biliteracy, har använts för att förklara den rådande situationen mellan majoritets- och minoritetsspråk.

Hornberger har varit knuten till Institutionen för språkstudier i Umeå som gästprofessor där hennes huvudsakliga uppdrag varit atttillföra kompetens i uppbyggnaden av området didaktik inom samiska språk med sikte på lärarutbildning och didaktisk forskning.

Under sin tid som gästprofessor bidrog Hornberger aktivt till institutionens forskningsmiljö, främst i samiska studier men också till LITUM och språkdidaktik. Hornberger har även publicerat sig tillsammans med flera forskare vid institutionen och har inom forskarutbildningen bidragit med sin kompetens i kurser, seminarier och som läsare av texter.

Nancy Hornberger har förutom sin starka forskningsbakgrund också stor erfarenhet som konsult när det gäller utveckling av utbildning och revitalisering i urfolkssammanhang. Att knyta henne till Umeå universitet som hedersdoktor ger möjligheter att på ett nationellt plan arbeta för implementeringen inom detta fält.

Kontaktuppgifter:

Jan Sandström, jan.sandstrom@ltu.se, tel. 070-5977966

Jacqueline Van Gent, jacqueline.van.gent@uwa.edu.au

Nancy Hornberger, nancyh@gse.upenn.edu

Lars-Erik Edlund, hedersdoktoratskommittens ordförande, lars-erik.edlund@umu.se, tel. 070-595 33 82