"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-07

Professor i datavetenskap får hederstitel

NYHET Bo Kågström, senior professor i datavetenskap vid Umeå universitet har utsetts till Society of Industrial and Applied Mathematics Fellow 2016. Han belönas för bidrag till förståelsen av så kallade matrisknippen och för sitt ledarskap inom den europeiska forskningen om superdatorsystem för storskaliga beräkningar.

– Jag är förstås både glad och stolt att bli utsedd till SIAM Fellow 2016, särskilt eftersom utmärkelsen är ett erkännande både för ens arbete och karriär i hela SIAM-gemenskapen. Samtidigt vill jag understryka att utmärkelsen är ett resultat av ett mycket fruktbart lagarbete med nuvarande och tidigare medlemmar av vår forskargrupp, ett stort tack till alla er, säger Bo Kågström. Våra bidrag till forskningen inkluderar teori, algoritmer och mjukvara för kompakta och strukturerade matrisberäkningar med ett brett spektrum av tillämpningar inom vetenskap och teknik.

Nyligen erhöll Umeå universitet, som koordinator tillsammans med tre internationella samarbetspartners, ett anslag på nära fyra miljoner euro från Horizon 2020 för ett forskningsprojekt i frontlinjen som fokuserar på nya metoder och mjukvara för framtida superdatorsystem.

Society for Industrial and Applied Mathematics, SIAM, utser varje år så kallade Fellows som ett erkännande av medlemmar i samfundet för deras framstående bidrag inom ämnesområdena tillämpad matematik, beräkningsvetenskap och närliggande forskningsområden. SIAM:s urvalskommitté väljer Fellows utifrån nomineringar som gjorts av medlemmar i SIAM.

Bo Kågström är professor i numerisk analys och parallella beräkningar och föreståndare för High Performance Computing Center North, HPC2N, vid Umeå universitet. Kågström har sammanlagt 25 publikationer i SIAM:s böcker och tidskrifter. Han var redaktör för

SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, tilldelades SIAM/SIAG Linear Algebra Prize år 2000, och har bland annat suttit i ett flertal av SIAM:s priskommittéer.

Han tar emot utmärkelsen tillsammans med övriga SIAM Fellows 2016 under SIAM:s årliga möte som äger rum 11-15 juli 2016 i Boston, Massachusetts, USA.

– Umeå universitet och Institutionen för datavetenskap kommer också att uppmärksammas under konferensen genom att en av mina tidigare studenter, Andrii Dmytryshyn, får ta emot SIAM Student Paper Prize 2015, säger Bo Kågström.

Läs mer om SIAM Fellows

För mer information, kontakta gärna:

Bo Kågström, senior professor, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitetTelefon: 090-786 54 19, 073-620 54 19
E-post: bo.kagstrom@umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog