"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-17 Uppdaterad: 2023-08-17, 14:57

Projektproducerad kortfilm nomineras av WHO

NYHET Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet koordinerar projektet OACCUs (Outdoor Againts Cancer Connects us) inom vilket en projektproducerad kortfilm har nominerats av WHO:s filmfestival Health for All Film till kategorin "Special Prize: Very short film".

Text: Lisa Hermansson

För fjärde året i rad har WHO:s filmfestival Health for All Film Festival (HAFF) sökt efter nytänkande film- och videokreatörer med målet att belysa dagens hälsoutmaningar. OACCUs (Outdoor Against Cancer Connects us) är ett projekt som koordineras av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet med målet att bygga upp ett hållbart nätverk för unga EU-medborgare som överlevt cancer. En kortfilm med titeln ”CHOOSE the HEALTHy way” som har producerats inom projektet följer fyra européer från Grekland, Portugal och Spanien som har besegrat cancer i ung ålder. Deras personliga berättelser griper tag och kortfilmen nomineras nu av WHO till kategorin ”Special Prize: Very short film”.

OACCUs hoppas att kortfilmen och nomineringen till kategorin ”Special Prize: Very short film” kommer att öka medvetenheten om unga canceröverlevares behov och uppmuntra andra människor till att leva mer hälsosamt. Projektets fyra pelare för hälsa - fysisk aktivitet och utomhussporter, balanserad kost, hållbarhet och natur, samt fysisk och psykisk hälsa - spelar en viktig roll när det gäller att förebygga cancer, minska biverkningar under behandling och minska risken för canceråterfall.

Under kommande veckor ska juryn, som består av WHO:s ledande experter och framstående eldsjälar såsom Sharon Stone, föreslå vinnare till WHO:s generaldirektör, som ansvarar för det slutliga valet av vinnare. Vinnarna kommer att tillkännages under HAFF:s virtuella prisceremoni i början av juni 2023.

Koncept, idé och produktion av kortfilmen: Petra Thaller, grundare och ordförande för Outdoor Against Cancer.

Regi, kamera och redigering: Bojan Hadžiabdić och Zoran Kubura från Bosnien och Hercegovina.

Se filmen nedan och gå till projektets hemsida för att få veta mer om OACCUs. 

OACCUs Short Film "CHOOSE the HEALTHy way"

Kortfilmen "CHOOSE the HEALTHy way" har producerats inom projektet Outdoor Against Cancer Connects us (OACCUs) och har blivit nominerad inom kategorin "Very Short Film - Special Prize" i WHO:s Health for All Film Festival. 

Kort om OACCUs

Projektet OACCUs (Outdoor Against Cancer Connects us) ska bygga upp ett hållbart nätverk för unga EU-medborgare som överlevt cancer. Konsortiet leds av Umeå universitet och består av fjorton organisationer från sammanlagt sex europeiska länder Uppbyggandet av OACCUs nätverk kommer ske genom att man uppmuntrar till en hälsosam livsstil och därmed en förbättrad livskvalité. Detta kommer göras genom olika kanaler anpassade för målgruppen, och leda till att unga canceröverlevare runt om i Europa får bättre förutsättningar att leva hälsosamt på ett sätt som speglar både den fysiska och psykiska hälsan.