"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-20

Proteinet plasminogen kan ge bot åt kroniska sår

NYHET Var 20 sekund förlorar någon en fot eller ett ben på grund av fotsår som inte läker. Enligt Yue Shen, doktorand vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Umeå universitet, kan proteinet plasminogen bli ett nytt läkemedel för kronisk sårbehandling, vilket i sin tur kan förändra livet för miljontals patienter.

Text: Mattias Grundström Mitz

Diabetiska sår är den allvarligaste typen av kroniska sår som i hög grad försämrar livskvaliteten för drabbade patienter och som orsakar en enorm börda på vårdsystemet. I världen finns det över 350 miljoner diabetespatienter och cirka 20 procent av dem utvecklar diabetiska fotsår som ofta inte läker, vilket slutligen leder till amputation. Kroniska trumhinneperforationer är en annan besvärlig typ av sår, som drabbar vissa patienter, och som i dag vanligtvis behandlas med kirurgi.

I den avhandling som Yue Shen har skrivit vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, samt Företagsforskarskolan vid Umeå universitet, visar han att plasminogen, ett välkänt plasmaprotein, fungerar som en viktig molekyl för reglering av inflammation. Proteinet kan i sin tur användas för att behandla olika typer av kroniska sår, inklusive diabetiska sår och trumhinneperforationer.

Yue Shen har bland annat visat att halterna av plasminogen normalt ökar dramatiskt i och runt sår. Det leder till ökad inflammation, vilket krävs för läkning. I diabetiska sår som inte läker, ökar dock inte nivån av plasminogen, vilket gör att inflammationen inte heller ökar. Yue Shen har också visat att läkningsprocessen startar när plasminogen injiceras runt diabetiska sår, vilket gör att såren så småningom kan läka helt. Vid kronisk trumhinneperforation stimulerar lokal injektion och lokal applicering av plasminogen också läkningsprocessen, vilket även det kan leda till fullständig sårläkning.

Baserat på dessa resultat planerar Yue Shen nu att genomföra en kontrollerad klinisk studie med humanplasminogen för behandling av kroniska sår hos människor. Slutmålet är att utveckla plasminogen till ett läkemedel för sårbehandling.

– Resultaten ökar inte bara vår förståelse när det gäller plasminogen som molekyl och dess roll under sårläkningsprocessen, utan ger också hopp till miljontals desperata patienter som drabbats av kroniska sår, säger Yue Shen.

Yue Shen är född och uppvuxen i Shanghai, där han tog läkarexamen 2004 och arbetade som ST-läkare i Centers of Disease Control and Prevention innan han kom till Umeå 2007. Han kan nås på:
Telefon: 072–231 86 99
E-post: yue.shen@medchem.umu.se

Fredagen den 24 maj försvarar Yue Shen, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, sin avhandling med den svenska titeln: Plasminogen: en ny inflammatorisk regulator som aktiverar sårläkning. (Engelsk titel: Plasminogen: a novel inflammatory regulator that promotes wound healing). Opponent: Gunilla Høyer-Hansen, Ph.D, Copenhagen University Hospital, Danmark.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i KBC-huset, KB3A9.

Avhandlingen är publicerad elektroniskt, se länk:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-68755