"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-28

Psoriasisbehandling med biologiska läkemedel har långsiktig bestående effekt

NYHET Behandling av psoriasis med biologiska läkemedel ger en god långsiktig effekt. Det visar en svensk studie som publicerats i tidskriften British Journal of Dermatology där man har följt 583 individer i upp till 10 år.

Behandling av måttlig till svår psoriasis med biologiska läkemedel har visat sig ha god effekt i kliniska studier. Eftersom tidigare studier fokuserat på kortsiktiga utfall av enskilda preparat har det saknats kunskap om behandlingsformens långsiktiga effekter i klinisk praktik, där det är vanligt att byta mellan olika läkemedel.

– I den här studien har vi tagit ett patientperspektiv, säger Marcus Schmitt-Egenolf, som är professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet och sisteförfattare av studien.

– De flesta befintliga studier inom detta område har initierats av läkemedelsindustrin och utförts i kontrollerade miljöer som gynnar den egna produkten. Dessa studier har därför inte kunnat visa hur ett preparat fungerar under verkliga omständigheter.

Studien, som presenterats i British Journal of Dermatology, är baserad på data från regelbundna konsultationer med patienter i PsoReg, ett nationellt kvalitetsregister för systemisk psoriasisbehandling. Studien gjordes av forskare vid Umeå universitet och Institutet för Hälsa- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund.

Psoriasis är en vanlig autoimmun hudsjukdom som drabbar ungefär tre procent av Sveriges befolkning. Måttlig till svår psoriasis är associerad med en högre risk för kardiovaskulära sjukdomar och metabola syndromet. För över ett decennium sedan ledde utvecklingen av nya biologiska läkemedel till uppkomsten av nya behandlingar för måttlig till svår psoriasis på sätt som ger större minskning av hudinflammation, låg toxicitet och förbättrad livskvalitet för patienter. Den aktuella studien, där patienter följts under en period upp till 10 år, visar att den biologiska behandlingens goda effekter är stabila över tid.

I studien har forskarna analyserat tre olika mått på behandlingseffekt: ett kliniskt index PASI (Psoriasis Area Severity Index), DLQI (Dermatology Life Quality Index), som mäter hur hudsjukdomen påverkar livskvalitet, och EQ-5D, som är ett standardiserat mått på generell hälsorelaterad livskvalitet.

– I alla tre mått på behandlingseffekt såg vi signifikanta skillnader mellan före och efter att patienten bytt till behandling med biologiska läkemedel. Effekterna var tydliga vid 3-5 månader efter bytet men var även bestående under hela den observerade tidsperioden, säger Marcus Schmitt-Egenolf.

Marcus Schmitt-Egenolf
Foto: Mattias Pettersson

– Resultaten visar att med de biologiska läkemedlen som de idag används håller behandlingseffektiviteten och de positiva effekterna på livskvalitet i sig över tid. Dessa resultat kan vara ett bra beslutstöd för läkare när det gäller att initiera eller fortsätta med biologisk behandling för patienter som haft dålig effekt med konventionella systemiska behandlingar. Studiens resultat är också viktiga ur ett internationellt perspektiv eftersom evidens kring långsiktiga resultat av biologiska läkemedelsbehandlingar hittills varit ovanliga men inte desto mindre viktiga för utvecklandet av bättre behandlingsriktlinjer, avslutar Marcus Schmitt-Egenolf.

Länk till artikel i The British Journal of Dermatology

Om publiceringen:

British Journal of Dermatology, artikel: Sustained PASI, DLQI and EQ-5D response of biological treatment in psoriasis: 10 years of real-world data in the Swedish National Psoriasis Register. Författare: F Hjalte, K Steen Carlsson och M. Schmitt-Egenolf. DOI: 10.1111/bjd.15757.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Schmitt-Egenolf, Institutionen för folkhälsa och klinisk vetenskap, Umeå universitetTelefon: 090 785 2875
Epost: marcus.schmitt-egenolf@umu.se
Högupplöst porträttbild
www.derma.org

Redaktör: Daniel Harju