"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-22

Rapport från Umeå-forskare: Diabetesökningen hos barn planar ut

NYHET Den dramatiska och långvariga ökningen av typ 1-diabetes hos barn och ungdomar i Sverige verkar ha upphört och debutåldern för sjukdomen stiger. En forskargrupp vid Umeå universitet publicerar nu dessa resultat i tidskriften Diabetes.

I en befolkningsbaserad nationell studie visar de ett tydligt trendbrott sedan antalet fall av diabetes typ 1 (tidigare kallad barn- och ungdomsdiabetes) i Sverige har ökat dramatiskt under flera årtionden. Tidigare rön, delvis från samma forskargrupp, har beskrivit en fördubbling av antalet nya fall sedan slutet av 1970- talet och liknande trender har rapporterats från många andra länder i Europa. Minskad ålder vid sjukdomsdebuten har också varit en klar tendens. Nu visar forskargruppen att debutåldern ökar igen.

Orsakerna till den dramatiska ökningen är oklar men har delvis ansetts vara livsstilsfaktorer som ger snabb vikt- och längdökning hos små barn, faktorer som visats vara riskfaktorer för sjukdomen på individnivå. Den utplaning av diabetestrenden som forskarna nu kan beskriva är parallell med en stabilisering av andelen överviktiga barn i Sverige.

För mer information, kontakta gärna

Doktorand Yonas Berhan, tel. 073-0615088
e-post yonas.berhan@telia.com

Professor emeritus Gisela Dahlquist, tel. 090-7853876
e-post gisela.dahlquist@pediatri.umu.se

Referens

Berhan Y, Waernbaum I, Möllsten A, Lind T and Dahlquist G for The Swedish Childhood Diabetes Study Group. Thirty Years of Prospective Nationwide Incidence of Childhood Type 1 Diabetes: The Accelerating Increase by Time Tends to Level Off in Sweden, Diabetes February 2011 60:577-581; doi:10.2337/db10-0813
länk