"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-06 Uppdaterad: 2023-02-10, 09:19

Rapportera skador, tillbud och risker i din studiemiljö digitalt

NYHET Om du skadar dig under dina studier, är med om något som hade kunnat leda till skada eller observerar en risk så är det viktigt att anmäla detta till universitetet. Din anmälan är viktig för att det ska vara möjligt att förebygga och undvika olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Nytt är att du från och med februari 2023 anmäler incidenter digitalt via ett rapporteringskonto till IA-systemet.

Text: Elizabet Westerlund

Från och med februari 2023 har ska du använda universitetets digitala system IA för att rapportera skador, tillbud och riskobservationer. Det innebär att du inte behöver fylla i någon blankett och skicka in.

Din rapport är viktig för att kunna förebygga olyckor

Om du skadar dig i samband med dina studier (arbetsskada), är med om något som hade kunnat leda till skada (tillbud) eller observerar en risk (riskobservation) så är det viktigt att du rapporterar detta så snart som möjligt till universitetet.

Genom att rapportera så bidrar du till institutionens/enhetens möjlighet att arbeta systematiskt med förebyggande insatser och åtgärder. På så sätt är du delaktig i att förebygga och undvika olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar – även för dina medstudenter.

Du hittar mer information och länk till webbanmälan på sidan Jag vill rapportera arbetsskada/tillbud