"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-03

Restriktioner avvecklas - successiv återgång från och med den 15 februari

NYHET Regeringen lämnade den 3 februari besked om att de allra flesta restriktioner avvecklas från och med den 9 februari. Arbetsgivare och lärosäten uppmanas planera för en successiv återgång, men regeringens särskilda uppdrag till myndigheter att endast arbetstagare nödvändiga för att bedriva verksamheten ska befinna sig i myndighetens lokaler, gäller till och med den 14 februari. Tydligare besked om hur universitetet kommer att agera utifrån detta, lämnas i mitten av vecka 6 (7–13 februari).

Text: Restriktioner avvecklas - successiv återgång från och med den 9 februari

Pandemin är ännu inte över, men på väg in i en ny fas. Kunskapsläget om omikronvarianten har förbättrats och sjukdomsbilden är avsevärt mildare än tidigare varianter, och vaccinationstakten har varit hög de senaste veckorna. Dessutom har antalet personer med genomgången infektion ökat, och Folkhälsomyndigheten bedömer därför att de flesta av de befintliga restriktionerna kan avvecklas.

Tydligare riktlinjer för hur universitetets successiva återgång kommer att genomföras, tas fram i samråd med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten. Efter detta kommer förslagen att presenteras för krisledningsgrupp, facken och ledningsråd för att få en god förankring i organisationen. De slutgiltiga rekommendationerna kommer att presenteras i mitten av vecka 6 (7-13 februari) på Aurora och umu.se/covid-19.

Sammanfattning av förändrade nationella restriktioner

Från och med onsdag 9 februari avvecklas restriktioner kopplade till nedanstående områden:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Serveringsställen
 • Mässor
 • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet
 • Privata, sammankomster i hyrda lokaler
 • Långväga kollektivtrafik
 • Cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus
 • Större sociala sammankomster
 • Rekommendation om testning

Arbetsgivare uppmanas att planera för en succesiv återgång till arbetsplatsen för att förhindra att smittspridning uppstår och för många personer blir sjuka samtidigt. Regeringens särskilda uppdrag till myndigheter att endast arbetstagare som är nödvändiga för att bedriva verksamheten ska befinna sig i myndighetens lokaler, gäller fortsatt till och med den 14 februari. Den successiva återgången inleds alltså den 15 februari.

Även i fortsättning ska man stanna hemma vid sjukdom.

Därtill planerar regeringen att inom kort också att avveckla inreserestriktion från övriga nordiska länder.

Rekommendationer kopplat till nedanstående kvarstår

 • Alla över 12 bör vaccineras sig.
 • Stanna hemma vid sjukdom.
 • Ovaccinerade rekommenderas att undvika trängsel och stora folksamlingar.
 • Testning och smittspårning inom hälso- och sjukvård.