"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-10

RiseB-forskare får medel från Torsten Söderbergs Stiftelse

NYHET Tommy Lundgren och Rickard Olsson, Handelshögskolan vid Umeå universitet och RiseB, har beviljats forskningsanslag om 876 000 kr från Torsten Söderbergs Stiftelse för sitt projekt Ekonomisk analys av ansvarstagande företag.

Efter publiceringen av rapporten Our Common Future 1987 av World Commission on Environment and Development, har begreppen hållbarhet och hållbar utveckling kommit att bli allt mer framträdande i både den offentliga och akademiska debatten. En stor del av diskussionen kring hållbarhet har ägnats åt hur företag kan bidra till hållbar utveckling, det vill säga vad som brukar kallas företagens sociala ansvar (på engelska Corporate Social Responsibility, CSR).

Studier kring CSR har vuxit till ett omfattande forskningsområde under de senaste 20 åren, främst inom disciplinerna management och företagsekonomi, men även till viss del inom nationalekonomi. En betydande del av den empiriska forskningen behandlar sambandet mellan företags sociala ansvarstagande och finansiella prestationer. Till viss del finns även teoretiska analyser av de ekonomiska drivkrafterna bakom och effekterna av CSR, men denna forskning är ännu i sin linda; ytterligare teoretiska studier i kombination med ekonometrisk analys behövs för att bättre förstå mekanismerna som driver företagens sociala ansvar och relationerna till ett antal fundamentala ekonomiska aspekter.

Specifikt vill nu Tommy Lundgren och Rickard Olsson, inom ramen för företagens sociala ansvar, i sex väldefinierade delprojekt närmare undersöka betydelsen av aktieägarnas preferenser, osäkerhet, kausalitet, kapitalkostnad, risk och policy/regleringar.

Denna nyhet publicerades på www.org.umu.se/riseb.