"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-27

RiseB-uppsatsprisstipendiet 2016 till Anna Zhan och Josefin Halvarsson vid Handelshögskolan i Stockholm

NYHET Uppsatsprisstipendiet i företagsekonomi och hållbarhet som delas ut av Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB.se) vid Umeå universitet och Umeå Energi går 2016 till Anna Zhan och Josefin Halvarsson för kandidatuppsatsen Corporate Social Responsibility and the Cost of Capital: Is CSR priced in the Swedish capital market? Priset på 25 000 kronor delas ut vid Handelshögskolan vid Umeå universitets examensceremoni 3 juni.

Uppsatsprisstipendiet i företagsekonomi och hållbarhet som delas ut av Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB.se) vid Umeå universitet och Umeå Energi går 2016 till Anna Zhan och Josefin Halvarsson för kandidatuppsatsen Corporate Social Responsibility and the Cost of Capital: Is CSR priced in the Swedish capital market? Priset på 25 000 kronor delas ut vid Handelshögskolan vid Umeå universitets examensceremoni 3 juni.

Motivering
I den vinnande uppsatsen av Zhan och Halvarsson studeras en omdebatterad fråga där hållbarhetssatsningar sätts i relation till företags kapitalkostnad. Uppsatsen visar att mer investeringar i hållbarhet ger företag billigare finansiering av deras eget kapital, vilket är avgörande för företagens framtida finansierings- och investeringsbeslut. Det är en metodologiskt väl genomarbetad och välskriven kandidatuppsats med potential att påverka fler företag att satsa än mer på miljöinsatser både utifrån moraliska och finansiella skäl.

Författarna har skrivit uppsatsen vid Institutionen för redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm och handleddes av Florian Eugster. Uppsatsen finns att läsa här.

En uppsats får hedersomnämnande 2016 (för uppsatser skrivna under 2015). Detta går till Ellen Herrmann och Malin Lindholm för uppsatsen Mot en hållbar livsmedelskonsumtion? En kvalitativ studie om konsumentens attityd till att köpa ekologiska livsmedel. Uppsatsen skrevs vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, Enheten för Företagsekonomi, och handleddes av Jan Bodin. Uppsatsen finns att läsa här.

Detta är första gången en kandidatuppsats vinner RiseB-uppsatspriset, första gången det går till en kvantitativ uppsats, och första gången det går till en uppsats inom finansiering. Det känns lite extra roligt. Juryn tycker det är viktigt att hållbarhets- och etikfrågorna belyses utifrån alla delämnen inom företagsekonomi och med olika metoder vilket förhoppningsvis leder till att fler ekonomer får upp ögonen för dessa frågor”, säger Johan Jansson vid RiseB och ordförande i juryn.

Totalt nominerades nio uppsatser skrivna under 2015. Prissumman på 25 000 står Umeå Energi för som också de vill uppmuntra till mer fokus på hållbarhetsfrågorna i ekonomutbildningarna vid svenska lärosäten.

I juryn för uppsatspriset 2016 har följande personer ingått:
Docent Johan Jansson, RiseB, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Professor Lars Hassel, RiseB, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Professor Peter Dobers, Södertörns högskola, HR-chef Mari-Louise Johansson, Umeå Energi, och Verksamhetsansvarig Marianne Bogle, CSR Sweden.

Uppsatspriset delas ut vid Handelshögskolan vid Umeå universitets examensceremoni 3 juni och nomineringarna för nästa års pris öppnar i september på www.riseb.se.

Redaktör: Johan Jansson