"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-04

RJ beviljar medel till forskning inom kognitiv nedgång

NYHET Riksbankens Jubileumsfond beviljar medel för forskning inom biomarkörer för kognitiv nedgång i åldrandet.

Alireza Salami (UFBI och WCMM fellow) får anslaget på 5.913.000 SEK, för sitt projekt for “Kan minskad tillgänglighet av dopamin och störningar i funktionella nätverk i hjärnan fungera som biomarkörer för kognitiv nedgång i åldrandet?”.

För mer information: https://www.rj.se/anslag/2020/kan-minskad-tillganglighet-av-dopamin-och-storningar-i-funktionella-natverk-i-hjarnan-fungera-som-biomarkorer-for-kognitiv-nedgang-i-aldrandet/