"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-22

Säkerhetsläget vid Umeå universitet bedöms oförändrat

NYHET Säkerhetsläget i Sverige har försämrats. Umeå universitets säkerhetsfunktion har inte fått några indikationer på att hotbilden mot Umeå universitet skulle ha förändrats, och campusområdena bedöms trygga att vistas på.

Under sommaren har säkerhetsläget i Sverige försämrats till följd av de uppmärksammade koranbränningar som genomförts på olika håll i landet, och omvärldens reaktioner på dessa. På torsdagen den 17 augusti höjde också Säkerhetspolisen terrorhotnivån i Sverige, från en trea till en fyra på en femgradig skala.

Umeå universitets säkerhetsfunktion har inte fått några indikationer på att hotbilden mot Umeå universitet skulle ha förändrats eller försämrats. Vår bedömning är att Umeå universitets campus är trygga och säkra för studenter, medarbetare och andra som vistas på dessa.

Vi uppmanar till att inte vara rädda, men iaktta vaksamhet. Du kan rapportera in avvikande beteende till campusväktare på telefon: 090-786 76 00. Vid allvarliga händelser ska man alltid ringa 112.

Säkerhetspolisen (Säpo) och andra myndigheter arbetar kontinuerligt med att bedöma eventuella hot mot Sverige, och skydda riket. På Säpos hemsida finns mer information om detta arbete, och aktuell hotbild mot Sverige.