"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-29

Samtidskonstdagar 2014 – Fluid Encounters Between Art and Science

NYHET Konst möter radioaktivt avfall och partikelforskning på konstnärligt campus 2–3 oktober. Samtidskonstdagar 2014, ett samarbete mellan Riksutställningar och Bildmuseet, handlar om gränsöverskridande samverkan mellan konst, vetenskap och andra discipliner.

Hur tar sig gränsöverskridande initiativ uttryck inom konsten och hur bidrar de till nya ord och begrepp inom fältet? Genom föreläsningar, paneldiskussioner och samtal undersöks den kreativa potentialen i tvärdisciplinära samarbeten, och den oväntade kunskap som kan genereras.

Konferensen samlar nära 150 utställningskuratorer, konstnärer och andra professionella aktörer inom samtidskonsten. Huvudtalare är Gediminas Urbonas, programmet för konst, kultur och teknologi vid MIT i Boston; Ariane Koek, konstnärsvistelseprogrammet Collide@CERN vid CERN i Genève; och Ele Carpenter, Goldsmiths, University of London.

I sin föreläsning diskuterar Gediminas Urbonas experiment inom konst och vetenskap i relation till konstnärlig forskning och kunskapsproduktion i olika teknosociala rörelser vid MIT.

Ariane Koek talar om Arts@Cern, ett konstprogram som hon har skapat och kuraterat på det schweiziska CERN-laboratoriet, känt för sin framgångsrika forskning om Higgs partikel. Hon kommer att berätta om de olika samarbeten mellan forskare och konstnärer som bedrivits under de fyra år som programmet pågick.

Ele Carpenter presenterar sin kuratoriella forskning med fokus på mötet mellan konst, naturvetenskap och sociologi i lokaliseringen och övervakningen av radioaktivt avfall.

Under konferensen möter man bland annat också Levda läsningar, ett konstnärligt–vetenskapligt samarbetsprojekt mellan bildkonstnären Maria Sundström och litteraturforskaren Annelie Bränström Öhman. I projektet undersöks nya metoder och gestaltningsformer för ett konstnärligt utforskande med författararkivet som kunskapskälla.

Fullständigt program

För mer information om programmet eller intervjuförfrågningar

Peder Wennerstenpeder.wennersten@riksutstallingar.se
076-879 19 81

Lisa Lundström, Bildmuseetlisa.lundstrom@Bildmuseet.umu.se
090-786 70 12

Samtidskonstdagar är Riksutställningars årliga konferens för kuratorer, konstnärer och andra professionella aktörer inom samtidskonsten. 2014 arrangeras konferensen i samarbete med Bildmuseet, Umeå universitet.

Redaktör: Helena Vejbrink