"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-05

Samverkan för forskningen framåt

NYHET Styrkor och svagheter i forskningssamarbete, utmanande tankar kring gränser mellan akademi och näringsliv och diskussioner kring samverkan. Det är kontentan av den tredje stora workshoppen på Företagsforskarskolan för alla nuvarande, tidigare och framtida samarbetspartners, handledare, doktorander och andra intresserade.

Text: Ingrid Söderbergh

Årets tema Outreach and collaboration – for whom and for what purpose? syftade till att öppna för diskussioner om hur forskningssamarbete genomförs.

Samverkan som framgångsfaktor

Dagen inleddes av professor Dieter Müller som är ordförande i Företagsforskarskolans styrgrupp. Han talade om vetenskap som en framgångssaga när det gäller Företagsforskarskolan och betonade att i målbilden för Sveriges forskningspolitik är samverkan en viktig ingrediens.

– Företagsforskarskolan är en väg att möta en sådan begäran. Forskning är inte en isolerad enhet, utan vi omfamnar idéen om samverkan. Förutom att förbättra kvaliteten på forskningen bäddas resultaten också in i en samhällskontext, säger Dieter Müller.

Ökad trovärdighet

Roger Filipsson, Coompanion Nord, tog över scenen efter Dieter Müller och berättade om sina erfarenheter av samverkan med akademin. Det var inte lätt för honom att hitta ingångar till universitetet. Men när han väl etablerat kontakter så har samverkansaspekten varit en enorm tillgång, till exempel bara en sådan sak att få använda Umeå universitets logga har ökat trovärdigheten för hans verksamhet.

Alla doktorander fick därefter en minut på sig att pitcha sitt projekt – det vill säga på ett inspirerande sätt sammanfatta kärnan av sin forskning. Därefter fanns tid för deltagarna att diskutera med doktoranderna och titta på deras postrar utanför föreläsningssalen i KBC-fiket.

– Workshoppen är en jätteviktig mötespunkt så att alla i Företagsforskarskolan får tillfälle att träffas och diskutera. Det är i mötet nya idéer föds, säger professor Anna Linusson, föreståndare för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Förstå begreppet

Eftermiddagen ägnades åt Maria Grafström, SCORE/Stockholms universitet och Anna Jonsson, SCORE/Lunds universitet som teoretiserade och gjorde en djupdykning i begreppet ”boundary work” och hur vi ska förstå vad samverkan är.

Distansen mellan forskning och samhället ”the gap” är en klyfta som måste finnas enligt föreläsarna för att hålla disciplinerna i sär. Att överbrygga klyftan är att översätta kunskapen i praktiken, den kompetensen och arbetet utgör ”boundary work”.

Över allt får vi höra att ”vi måste samarbeta mer”. Men vad menas med det? Hur förstår vi ordet? Hur kan samarbeten ske? Vad blir konsekvensen av samarbete? Det var frågor som Maria Grafström och Anna Jonsson tog upp.

Dagen avslutades med en paneldebatt. Föreläsningar och diskussioner hölls på engelska och moderator var Anna Linusson.

 

Om Företagsforskarskolan:

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation eller ett företag. Doktoranden får också ett skräddarsytt akademiskt kurspaket. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga samt öka kunskap och innovation i samhället.

www.umu.se/foretagsforskarskolan