"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-20

Samverkan med Stanford University

NYHET Den internationella samverkan blir allt viktigare och kontakterna mellan Umeå universitet och Stanford University som ett av de mest ansedda universiteten i världen är mycket betydelsefulla

SAMVERKAN Björn Åstrand, lektor vid institutionen för idé- och samhällsstudier, har blivit inbjuden att vara gästforskare på School of Education, Stanford University.

Han börjar där den 9 januari och stannar terminen ut och är tillbaka i Umeå hösten 2012. Han kommer på Stanford att vara knuten till området Curriculum Studies and Teacher Education program (CTE). Den utbildningshistoriska och historiedidaktiska forskningsgruppen vid institutionen för idé- och samhällsstudier har samarbete med Stanford History Education Group, ett samarbete i vilket Björn Åstrand också kommer att ingå.

Den internationella samverkan blir allt viktigare och kontakterna med Stanford som ett av de mest ansedda universiteten i världen är mycket betydelsefulla. School of Education vid Stanford driver ett framgångsrikt lärarprogram och har i East Palo Alto Academy utvecklat ett särskilt samarbete med skolor, verksamheter som det finns mycket att lära av.

Redaktör: Per Melander