"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-27

Siemens Financial Services Uppsatsstipendium i Finans

NYHET Priset tilldelas Oskar Lindman och Arvid Särkiniemi, Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Uppsatsen med titeln “Sustainability performance and market risk. A study of the banking sector.” kommer att belönas med 20.000 SEK vid Handelshögskolan i Umeås examensceremoni 2024.

Juryns motivering

I motiveringen till priset nämner juryn bland annat att den vinnande uppsatsen utmärks av en väl motiverad och högaktuell frågeställning, som analyserats på ett förtjänstfullt sätt med relevant metodik. Studien, som är välskriven, bidrar med både teoretisk och praktisk kunskap rörande huruvida bankers hållbarhetsarbete påverkar dess marknadsrisk.

Finansieringen av priset, som ges som ett stipendium, har gjorts möjlig av Handelshögskolans samarbete med Siemens Financial Services.

Kommentar från Siemens

– Vi är stolta över att i samarbete med Handelshögskolan vid Umeå universitet kunna tilldela ett pris som uppmärksammar en uppsats som utforskar ett aktuellt och brådskande ämne inom finansbranschen. Vi är glada över att kunna bidra till att främja forskning och innovation inom detta område.

Kommentar från Oskar

– Det är med stor glädje och tacksamhet som jag tar emot Siemens Financial Services uppsatsstipendium 2024. Detta erkännande betyder oerhört mycket för mig, och när jag fick nyheten behövde jag läsa om mejlet flera gånger för att förstå att den uppsats vi har spenderat så mycket tid och tålamod på har lett oss till att få ett stipendium. Jag känner mig hedrad över att få dela detta pris med min vän och medförfattare Arvid.

Kommentar från Arvid

– Tack till Siemens för priset och Umeå Universitet för allt stöd. Det är hedrande att uppsatsen bedömts vara av hög kvalitet och till nytta. Jag vill rikta min uppskattning till min uppsatspartner Oskar för allt engagemang och glöd som var ovärderligt under skrivandets gång. Slutligen vill jag ge en eloge till vår handledare Catherine Lions för ditt stöd, tålamod och kompetens.

Om uppsatsen

Handledare till uppsatsen var Catherine Lions.

Du hittar uppsatsen här.