"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-10

Sju miljoner till forskningsprojekt i samarbete med AB Volvo och Volvo Cars

NYHET Tre Umeåforskare tilldelas drygt sju miljoner av Vinnova i en satsning tillsammans med AB Volvo och Volvo Cars för att stärka den svenska fordonsindustrin. Projektet handlar om att automatisera kvalitetsinspektion och reparation av målade fordonshytter och karosser och i detta sammanhang kommer statistisk analys av stora mängder data i realtid att vara ett viktigt verktyg.

– Vi är mycket glada över anslaget! Det möjliggör ett långsiktigt och förhoppningsvis framgångsrikt samarbete med Volvokoncernens hyttfabrik här i Umeå, säger Patrik Rydén, universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik

I dag är ytbehandling inom fordonsindustrin högautomatiserad, förutom just när det gäller inspektion och utvärdering av skador, reparation och justering. Manuell kvalitetsinspektion och rotorsaksanalys är arbetskrävande och minimerar inte konsekvenserna av fel.

En automatiserad kvalitetskontroll kan leda till lägre kostnader och högre kvalitet. Målet med det treåriga projektet är att utveckla ett effektivt automatiserat system i realtid för kvalitetsinspektion och reparation av målade fordonshytter och karosser som är baserat på statistisk analys av storskaliga produktionsdata.

Kontrollstation där lackfinish kontrolleras. Foto: AB Volvo

– Vi har sedan tidigare en stark forskning inom matematisk statistik med fokus på att utveckla statistiska metoder för analysera stora och komplexa datamängder, så kallade Big Data, med tillämpningar inom främst teknik, biologi och medicin. Detta projekt öppnar upp ett nytt och mycket intressant tillämpningsområde, säger Jun Yu, professor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik

Det blir allt enklare och billigare att producera data, enligt IBM har 90 procent av all världens data producerats under de senaste två åren. Inom tillverkningsindustrin genereras Big Data i realtid; på varje industrirobot observeras ett stort antal variabler via sensorer och kameror. Projektet handlar om att utveckla metoder och verktyg som gör det möjligt att i realtid utvinna information och fatta beslut baserat på sådant data.

En utmaning med projektet är enligt forskarna att etablera ett effektivt samarbete där olika typer av expertis från Umeå universitet, AB Volvo och Volvo Cars integreras för att lösa de komplexa problemen inom projektet.

– Vi ser en stor potential i att kombinera företagens produktionskännedom med vår teoretiska expertis, säger Shafiq ur Réhman, biträdande universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Projektet, som koordineras av Volvokoncernens kompetenscenter i Umeå, startar med en workshop där företrädare för akademin och industrin kommer att diskutera hur Big Data kan användas för att höja kvaliteten inom tillverkningsindustrin.   

Forskningsprojektet kan få ringar på vattnet och även leda till att undervisningen i ämnet matematisk statistik och civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet kan stärkas ytterligare.

– Behovet av statistisk kompetens inom industrin växer i takt med att automatiseringen och digitaliseringen inom industrin ökar. Samarbetet med Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå gör det möjligt att utveckla innehållet i kurserna på vårt civilingenjörsprogram så att studenternas kompetens i statistisk möter industrins behov och förväntningar, säger Leif Nilsson programansvarig för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

Strategiskt partnerskap

Umeå universitet har tecknat ett strategiskt partnerskap med Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå. Det är en av Norrlands största verkstadsindustrier med cirka 1 500 anställda. Hyttfabriken tillhör en av världens modernaste produktionsanläggningar och fungerar som en introduktionsfabrik för nya tekniker och material inom pressning, hyttmontering och ytbehandling. Avtalet innebär ett fördjupat och breddat samarbete mellan parterna inom områden som forskning, utbildning och innovation.

Om projektet:

Forskningsprojekt FIQA (Finish Inspection and Quality Analysis) är treårigt och startar i januari 2016.  Arbetet utförs med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI). Vinnova finansierar projektet med 7,235 miljoner kronor. AB Volvo går in med 47 procent och Volvo Cars med 3 procent av den totala summan på 14,5 miljoner kronor.

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Rydén, Institutionen för matematik och matematisk statistik,
patrik.ryden@umu.se, 070-482 35 55

Jun Yu, Institutionen för matematik och matematisk statistik,
jun.yu@umu.se, 070-2490822

Shafiq ur Réhman, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik,
shafiq.ur.rehman@umu.se, 090 786 93 73

Pressbilder för nedladdning

Från vänster Patrik Rydén, Jun Yu och Shafiq ur Réhman. Foto: Ulrika Bergfors Kriström.

Redaktör: Ingrid Söderbergh