"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-08-24

Snusvarning utfärdas i studie från Umeåforskare

NYHET Är snuset en ulv i fårakläder? En ny långtidsstudie från forskare vid Umeå universitet visar ökad risk för s.k. metabolt syndrom hos storkonsumenter av snus.

Det metabola syndromet – ett sammanfattande namn på en bild av störd sockerreglering, högt blodtryck, höga blodfetter och fetma – ökar ju mer man snusar visar den här studien, som publiceras i Scandinavian Journal of Public Health.

I Västerbottens län inbjuds sedan 1990-talets början alla medelålders till en hälsoundersökning det år man fyller jämna 40, 50 och 60 år. Förutom mätning av längd, vikt, blodtryck, blodsocker- och blodfettvärden fyller deltagarna i en omfattande enkät om livsvillkor och levnadsvanor. Till och med 2006 har sammanlagt 75 000 personer deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar. Av de ca 25 000 personer som undersöktes under femårsperioden 1990–1994 återkom 16 500 när de på nytt inbjöds till en hälsoundersökning 10 år senare.

Trots att forskarna tog hänsyn till skillnader i kön, ålder, fysisk aktivitet, utbildningsnivå samt alkoholproblem och känd ärftlighet för hjärt-kärlsjukdom och diabetes visade den statistiska analysen ändå 60 % ökad risk för metabolt syndrom hos dem som var storsnusare (definierat som minst fyra dosor snus/vecka) vid den första hälsoundersökningen. En granskning av vilka komponenter av metabolt syndrom som snuset påverkade, visade att ökande snusning främst ökar risken för fetma och förhöjda blodfetter (triglycerider).

Rapporten, som är den första stora långtidsstudien kring snus och metabolt syndrom, visar att det är nödvändigt med stor vaksamhet kring snusets hälsoeffekter. Rökningens risker är odiskutabelt större än snusets. Men Umeåstudien visar att det är alltför tidigt att blåsa faran över för snusets del. Även om studien visar att hög snuskonsumtion ökar risken för metabolt syndrom, behövs ytterligare forskning kring vilka mekanismer som kan förklara de nya resultaten.

Fler upplysningar kan lämnas av:

Margareta Norberg, doktorand, Epidemiologi och Folkhälsovetenskap, Umeå universitet. Tel: 090-785 33 43
Epost: margareta.norberg@epiph.umu.se

Lars Weinehall, docent, Epidemiologi och Folkhälsovetenskap, Umeå universitet Tel: 070-564 46 52
Epost: lars.weinehall@epiph.umu.se

Artikeln har titeln ”Contribution of Swedish moist snuff to the Metabolic Syndrome - a Wolf in Sheep’s Clothing?”. Författare är Margareta Norberg, Hans Stenlund, Bernt Lindahl, Kurt Boman och Lars Weinehall, samtliga vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Redaktör: Hans Fällman