Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-02

Sociala nätverk viktiga för åldrande på Indonesiens landsbygd

NYHET För kvinnor i landsbygdsekonomier kan åldrandet innebära särskilt osäkra förhållanden. Deras sociala nätverk kan ha stor betydelse för hälsan, men de kan även förvärra den. Det visar Julia Schröders i sin avhandling där hon har studerat de sociala nätverkens roll för åldrande i Indonesien.

Text: Ola Nilsson

– Man kan säga att sociala nätverk bokstavligen ’går under huden’ i både positiv och negativ mening, säger Julia Schröders.

Att sociala nätverk kan ha betydelse för hälsan kan kanske låta självklart, men det är tidigare delvis outforskat exakt vilken betydelsen är i olika situationer.

I sin avhandling i folkhälsa fokuserar Julia Schröders på de sociala nätverkens betydelse för hälsan bland åldrande i Indonesien. Hon visar på en lång rad olika effekter bland äldre, skillnader som delvis skiljer sig åt mellan könen. Hon har själv rest runt på landsbygden runt staden Yogyakarta och samlat in uppgifter för en kvalitativ delstudie.

Det gick att se att ensamhet bland äldre är ett växande problem även i Indonesien. En förbättring av sociala nätverk för åldrande skulle kunna bidra till att minska socioekonomiska ojämlikheter i vårdutnyttjandet.

Ett annat fenomen är framväxten av en generation ”äldre vuxna barn”. Ökande medellivslängd och ökning av kroniska sjukdomar gör att många indonesiska familjer i arbetsför ålder nu måste bära bördan av två åldrande generationer, både sina föräldrar och mor- eller farföräldrar, istället för som tidigare bara en generation.

Ett överraskande resultat var att sociala nätverk inte alltid är gynnsamma för hälsan. I en delstudie gick det att se att sociala nätverk tvärtom gav en höjd CRP, ”snabbsänka”, vilket är en markör för inflammatoriska processer. Detta kunde dock bara observeras bland äldre kvinnor.

Studierna i avhandlingen är genomförda innan covid-19 blev aktuellt.

– Sannolikt blir de sociala skyddsnäten ännu viktigare för äldre under pandemin, i synnerhet i länder där äldrevård och samhälleliga skyddsnät inte finns på samma sätt som i Europa, säger Julia Schröders.

Julia Schröders har sedan tidigare en examen i medicinsk antropologi från Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz i Tyskland samt en mastersexamen i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Till avhandlingen

Om disputationen

Julia Schröders, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, försvarar fredag 5 februari kl. 9.00 sin avhandling Diversitet, Dynamik och Underskott: betydelsen av sociala nätverk för hälsan hos åldrande befolkningar i Indonesien. Fakultetsopponent Andreas Motel-Klingebiel, Linköpings universitet. Huvudhandledare Miguel San Sebastian.

Kontakt

Julia Schröders
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 88