"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-25

Sök medel för att göra examensarbete i Indien

NYHET International Office utlyser medel för masterstudenter som vill genomföra sitt examensarbete i Indien och yngre forskare som vill besöka Indien för att utveckla forskningskontakter med partneruniversitet.

Medlen uppgår till 80 000 kr och ska stimulera ökade aktiviteter med indiska lärosäten. Masterstudenter och yngre forskare är behöriga att söka. Med yngre forskare avses personer som antingen är i slutskedet av sitt avhandlingsarbete eller som har disputerat under de senaste två åren.

Sedan 2014 har Umeå universitet arbetat för att stärka samarbetet med Indien, bland annat har nya utbytesavtal tecknats med indiska lärosäten för att öka mobilitet. Universitetet är också medlem i Nordiska centret i Indien och sedan 2014 finns sekretariatet placerat vid International Office. Nordiska centret är en resurs för studenter, lärare och forskare och kan vara behjälplig i att upprätta kontakter i Indien.

Ansökan

För att söka ska du lämna in en kort redogörelse som beskriver vad du ska arbeta med under vistelsen i Indien.

Sista ansökningsdag är den 6 mars 2017.

Om du blir beviljad medel måste du senast den 15 december 2017 lämna in en rapport till International Office som beskriver hur du har använt medlen.

Kontakt:

Per A. NilssonInternational Office
090–786 68 66

Redaktör: Sandra Åström