"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-17

Sören Wibe priset 2016 för bästa artikel

NYHET Till minne av Sören Wibe instiftades år 2011 Sören Wibe priset för bästa artikel de senaste två åren. Priset som delas ut vartannat år tilldelas den artikel i Journal of Forest Economics som anses tillföra mest vad gäller empirisk kunskap eller metodik inom ämnet skogsekonomi. Vinnande artikel väljs ut av en oberoende internationell kommitté bestående av tre internationellt välrenommerade forskare i skogsekonomi.

2016 års pris går till artikeln ”Faustman and the climate” av Michael Hoel, Universitetet i Oslo, och Bjart och Katinka Holtsmark, Statistisk sentralbyrå i Oslo. Årets pris motiveras av att artikeln täcker ett brett spektrum av frågor som rör skogstillväxt, lagring av koldioxid och utsläpp. I artikeln analyseras effekterna av dessa faktorer på optimal omloppstid, dvs. när det är bäst att avverka och förnya en skog. Enligt artikelförfattarna blir omloppstider längre i takt med att sociala kostnader ökar men om mängden timmer som används som byggmaterial ökar så förkortas omloppstiden. Ramverket artikeln presenterar ger en bra utgångspunkt för empiriskt arbete för alternativa politiska scenarier vad gäller såväl skogspolitik som klimatpolitik.

Prisutdelning och prisföreläsning sker torsdag den 19 januari kl 13.00 i sal Björken på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. För mer information kontakta Runar Brännlund, 090 - 786 62 70, runar.brannlund@umu.se.

Sören Wibe, Professor i Skogsekonomi, svensk Riksdagsledamot och senare ledamot av EU-parlamentet, grundade 1994 den vetenskapliga tidskriften Journal of Forest Economics. Tidskriften, som är den ledande vetenskapliga tidskriften inom området, är baserad vid Sveriges lantbruksuniversitet och Centrum för miljö och naturresursekonomi i Umeå.