"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-16

Spelets regler – en studie av krograggandets oskrivna regler

NYHET Hur går det till att ragga? Vilka olika strategier för avvisanden och sexuella inviter använder män och kvinnor? Hans Andersson vid Umeå universitet ger i sin avhandling en inblick i raggandets och flirtandets oskrivna regler.

Raggning och flirt på krogen är ett ständigt aktuellt ämne. För män är samtalsämnet raggning snarast en sorts minsta gemensamma nämnare. I delat samförstånd utbyter män gärna erfarenheter, teorier och anekdoter, medan kvinnor sällan är lika frispråkiga om sitt raggande. Krogmiljön - nattklubbar och pubar - är miljöer där sexuella kontakter mellan män och kvinnor ofta etableras. Ändå är ingående observationsstudier av dessa miljöer och fenomen sällsynta.

Hans Anderssons doktorsarbete Spelets regler ger en inblick i den snåriga terräng av förväntningar på män och kvinnor som odlas i samspelet mellan könen på krogen. Här beskrivs ”parningsritualer” och strategier för sexuella inviter och avvisanden. På krogen speglas könsideal och sexualnormer i vår kultur. Trots de senaste decenniernas diskussioner kring jämställdhet och den utbredda föreställningen att kvinnor ”tar för sig” på samma villkor som män ser verkligheten annorlunda ut.

Kvinnors strategier i relationen till män, bygger på en väntande och väljande inställning, där förmågan att välja man med omsorg och avvisa olämpliga män tolkas som ett mått på självkontroll och självrespekt. Det handlar om en sexualmoral där kvinnor förväntas vara ”lagom” sexuella. Kvinnor raggar inte, de flirtar. Flirten är en lättsam och lekfull handling med anknytning till den ”goda” sexualiteten - romantik, kärlek och tvåsamhet. Raggning förknippas istället med kroppsliga drifter. Därför omtalas också raggning som något mer smutsigt.

Att ragga är en moraliskt lågt stående, manlig handling. Män talar om raggning i termer av ”erövring”. Att ragga är en bedrift eller en prestation. För män bygger raggning på tanken på kvinnor som svårfångade; det är upp till männen att ragga på rätt sätt och vara kvinnorna till lags. På det sättet fungerar raggning som en utmaning, men raggandet kan också vara en källa till maktlöshet och brist på kontroll, eftersom det förmodas ske på kvinnors villkor. Vissa män uppskattar ”jaktens tjusning”, medan andra mer tillbakadragna män känner sig osäkra och handfallna i mötet med kvinnor.

Boken Spelets regler bygger på ingående intervjuer samt fältstudier av nattklubbar och pubar. Studien bidrar med nya perspektiv kring män och manlighet i mötet mellan mikrosociologi och genus- och mansforskning.

Fredagen den 9 maj försvarade Hans Andersson, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Spelets regler - raggning och flirt på krogen. Fakultetsopponent var professor Ulf Mellström, Luleå tekniska universitet.

Kontakta Hans Andersson på: e-post: hansasson@hotmail.com tel: 0510-30 34 53, 073-800 90 18

För recensionsexemplar, kontakta Maria Svallfors, Boréa Bokförlag: www.borea.nu

Redaktör: Camilla Nilsson