"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-15

Stabilt söktryck till Umeå universitet

NYHET Umeå universitet hamnar på tredje plats i riket när det gäller antalet behöriga sökande i första hand till höstens utbildningar. Det visar statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.

Antalet behöriga sökande i första hand till höstens utbildningar i riket är totalt 326 386, vilket är en minskning med 1,5 procent jämfört med inför höstterminen 2017. Samtidigt som riket som helhet minskar visar Umeå universitet en ökning på 3.1 procent inför höstterminen.

Av landets universitet endast är det dessutom bara Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som har fler behöriga sökande i första hand höstterminen 2018 jämfört med höstterminen 2017.

– Det är väldigt positivt för Umeå universitet att ha många förstahandssökande eftersom det gör att vi får studenter som faktiskt vill studera i Umeå. En hög andel förstahandssökande ger ökad stabilitet och att vi får fler studenter som tar ut en examen. I höst är det bara Stockholms universitet och Uppsala universitet som har fler förstahandssökande än Umeå universitet totalt sett, säger Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet med ansvar för utbildning.

Totalt i riket har 279 221 studenter antagits höstterminen 2018, en ökning med 2,1 procent jämfört med höstterminen 2017. Umeå universitet har inför höstterminen 2018 antagit 0,3 procent fler studenter jämfört med höstterminen 2017. Även här är Umeå universitet på tredje plats i riket, efter Uppsala universitet och Stockholms universitet. Både när det gäller antalet behöriga förstahandssökande och antal antagna har Umeå universitet passerat Göteborgs universitet höstterminen 2018.

När det gäller programutbildningar var det 150 393 behöriga förstahandssökande i hela riket, vilket är en minskning med 5,8 procent jämfört med höstterminen 2017. Till Umeå universitet minskade antalet med 2,8 procent, jämfört med höstterminen 2017. Antalet antagna vid Umeå universitet har minskat med 2,1 procent jämfört med höstterminen 2017, vilket ska jämföras med 2,8 procent för riket.

– Antalet sökande varierar alltid med årskullarnas storlek, men även med andra faktorer som konjunkturen på arbetsmarknaden med mera. Även om antalet förstahandssökande specifikt till program minskar något har Umeå universitet en stabil situation när det gäller söktryck, säger Heidi Hansson.