"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-19

Stamceller från fett kan ge nytt bröst till kvinnor efter cancer

NYHET Transplantation av stamceller från fettvävnad möjliggör återskapande av ett nytt bröst utan behov av silikonimplantat eller stora operationer efter borttagande av bröstcancer. Detta är resultat i en avhandling vid Umeå universitet.

I fettvävnad finns stamceller som kan omvandlas till nya fettceller och öka kärltillväxten i området, vilket är viktigt om fett-transplantatet ska överleva. Stamcellerna kan också bidra till att reparera skadad vävnad, exempelvis efter strålning eller olyckor.

– Vi har tagit fram en speciell stamcell, som vi antar är bättre än andra stamceller precis för detta, säger avhandlingens författare Anne Therese Lauvrud.

Vid odling av dessa celler i laboratorium, är det viktigt att cellerna får växa i odlingsmedium som inte innehåller animaliska produkter, eftersom detta kan smitta människor med bakterier och virus, och i vissa fall ge allergiska reaktioner.

Fettsugning

– Därför har vi också tittat på olika odlingsmedier, som kan användas på människor inför en stamcells-transplantation. Stamcellerna får vi fram genom att fettsuga patienter som har haft behov av det och sedan ta fram deras stamceller.

I studierna ingår också en undersökning av två olika fettsugningsmetoder, där en metod verkar bättre för stamcellernas överlevnad än den traditionella metoden. En del i arbetet gick ut på att kartlägga att stamcellerna inte påverkar kroppen, så att en ny cancer uppstår eller väcker upp ”sovande” cancerceller.

Ingen ökad risk för återfall

Stamceller som har ytmarkör, CD 146, så kallade pericyter, visade sig vara mycket mer potenta att växa, skapa nya kärl och omvandla sig till nya fettceller, än alla de andra stamcellerna. En fettsugningsmetod, så kallat waterjet, hade högre andel av pericyter i fettet och visade sig återigen vara bättre med tanke på växt, kärl-nybildning och omvandling till nya fettceller.

– Vi testade flera odlingsmedier fria från animaliska blodprodukter, och ett medium, som vi kallar xenofri, var signifikant mycket bättre för stamcellerna. De växte snabbt, satte i gång kärlnybildning och omvandlades till nya fettceller i mycket högre grad än de andra medier vi testade. Vi såg heller inte att stamcellerna ökade risken för återfall i cancer, men stamcellerna påverkade bröstcancerceller att utsöndra ett protein, som anses farligt i en cancer-sjukdom, säger Anne Therese Lauvrud.

Ingen ny cancerform

– Vi har tagit fram en bra stamcell som kan transplanteras in i människor för att återskapa en mjukdelsdefekt efter för exempel cancer. Dessa celler måste odlas fram i laboratorium för att få fler antal celler inför en transplantation.

Det xenofria mediet verkar ett bra medel att odla dessa celler i, och det går bra att transplantera dessa celler till människor utan risk för sjukdomar. Före transplantation är det viktigt att procedurerna är standardiserade och att metoderna är desamma.

– Waterjet-fettsugen verkar vare en optimal metod att hösta fett med goda kvalitet på stamcellerna. Det verkar också tryggt att dessa stamceller inte återskapar en ny form av cancer, säger Anne Therese Lauvrud.

Anne Therese Lauvrud är född och uppvuxen i Norge. Hon flyttade till Umeå för att plugga till läkare, blev kär och stannade kvar. Anne Therese är utbildad plastikkirurg och jobbar mycket med rekonstruktion efter cancer, bland annat fettransplantationer till bröst efter bröstcancer. Hon började sin doktorgradutbildning för 10 år sedan, då hon vill optimera överlevnaden på transplanterat fett.

Fredag den 23 februari försvarar Anne Therese Lauvrud, Institutionen för medicinsk och translationell biologi & Institutionen för diagnostik och intervention vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Optimizing Stem Cells for Reconstructive Surgery. Disputationen äger rum klockan 09.00 i hörsal N410, Naturvetarhuset, Umeå universitet. Opponent är docent Susanna Kauhanen, Uppsala och Helsingfors Universitetssjukhus.

Kontaktuppgifter
anne.therese.lauvrud@umu.se
076-118 79 90