"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-14

Stark forskning vid Umeå universitet ger avtal med läkemedelsbolag

NYHET Det Londonbaserade cancerföretaget Antisoma har licensierat Umeåföretaget Betagenons substanser för behandling av cancer.

– Det här är ett exempel på stark forskning vid Umeå universitet. Vi är stolta och lyckliga över att ett av våra starka forskningsområden kan leverera en sådan här spinoff-effekt. Det här är ett strålande exempel på hur excellent grundforskning kan skapa kunskap och produkter som är till gagn för samhället, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Betagenon är ett företag som har sitt ursprung i forskning vid Umeå universitet. Företaget är fokuserat på utveckling av läkemedel inom diabetesområdet.
– Det var diabetesforskningen som ledde fram till detta. Kopplingen mellan metabolism och cancer håller just nu på att bli ett mycket hett område och vi insåg att våra läkemedelsmål och våra substanser skulle också kunna vara andvänbara inom cancer, förklarar Betagenons vd Olof Karlsson.

Betagenon har utvecklat en serie små molekyler som aktiverar AMPK. AMPK är ett läkemedelsmål vid diabetes. Betagenons forskning har visat att AMPK-aktivatorer också har avsevärd potential för cancerbehandling. Antisoma kommer nu att fortsätta med den prekliniska utvärderingen av AMPK-aktiverare från Betagenon.
– Vi är mycket glada över samarbetet med Antisoma. Vi är förvissade om att vi har valt en partner som har förmåga att snabbt och effektivt ta våra lovande preparat för cancerbehandling vidare. Samarbetet ger företaget en trygghet att fortsätta det långsiktiga arbetet, säger Betagenons vd, Olof Karlsson.

– Betagenons AMPK-aktivatorer är nya lovande tillägg i vår prekliniska onkologiportfölj. De passar in i vår strategi att förvärva ett mångsidigt utbud av nya och klassledande prekliniska preparat som har potential att skapa värde för vår kliniska pipeline i framtiden, säger Antisomas vd, Glyn Edwards.

Samarbetet innebär också att Betagenon har fått ett stort erkännande som företag.
– Det är en slags kvalitetsstämpel. Antisomas utvärderingar har visat att vi är trovärdiga både som företags- och forskningspartner. Vi är ett av få svenska företag de senaste åren som fått ett avtal med ett läkemedelsbolag, säger Olof Karlsson.

Betagenon grundades i september 2001 för att bedriva forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel med utgångspunkt från den omfattande forskning, kunskap och expertis när det gäller diabetes typ 2, som utvecklats av Dr. Helena Edlund och Dr. Thomas Edlund. Målsättningen är att bli ett av de ledande företagen inom upptäckt och tidig utveckling av nya, säkra och effektiva behandlingsformer för fetmarelaterade sjukdomar, inklusive diabetes typ 2, fettleversjukdomar som förknippas med hyperinsulinemi samt olika cancerformer.

Besök www.betagenon.com för ytterligare information om Betagenon.

Om AMPK och Betagenons AMPK-aktivatorer: AMPK är involverat i ett antal signalvägar som är viktiga när det gäller cancer. Aktivering av AMPK med Betagenons aktivatorer nedreglerar mTOR och EF2 och blockerar fettsyntes, vilket är associerat med effektivt dödande av cancerceller in vitro och med antitumöraktivitet i djurmodeller.  

Antisoma, som har sitt huvudkontor i London, Storbritannien, är ett bioläkemedelsföretag som utvecklar nya produkter för behandling av cancer. Antisoma fyller sin utvecklingspipeline genom att förvärva lovande nya produktkandidater från internationellt erkända akademiska fakulteter eller cancerforskningsinstitut. Dess kärnverksamhet består i preklinisk och klinisk utveckling av dessa läkemedelskandidater.

Besök www.antisoma.com för ytterligare information om Antisoma.

Redaktör: Carina Dahlberg